11. juuni

  • Terve päev

Mõisaühenduste juhatuste laiendatud ümarlaud, kohtumine arhitektuurimälestiste omanike esindusorganisatsioonidega

Kultuuriminister Anneli Oti ja Kultuuriministeeriumi kantsleri Tarvi Sitsi kohtumine Eesti Mõisate Ühenduse ja Eesti Mõisakoolide Ühenduse esindajatega. Teemad: Eesti arhitektuuripärand (riigikordade ja valitsuste ülene kui võimalik hoida ja kasutada); RES – mida toob perspektiivis kaasa; Kultuuri arengukava 2021-230 kui strateegiline arengudokument ning arhitektuuripärand; maapiirkonnad; linnad, kohalikud tõmbekeskused; abikõlblikkuse kriteeriumid ja võimalused; tulevikuvisioonid võimalikust regionaalarengust Eestis Euroopa trendide taustal; arhitektuuripärandi toetusmeetmed sh abikõlblikkus (EAS lähiaastate suunad; KREDEX abikõlblikkus; PRIA MAK võimalused).

Kultuuriminister Anneli Oti ja Kultuuriministeeriumi kantsleri Tarvi Sitsi kohtumine Eesti Mõisate Ühenduse ja Eesti Mõisakoolide Ühenduse esindajatega. Teemad: Eesti arhitektuuripärand (riigikordade ja valitsuste ülene kui võimalik hoida ja kasutada); RES – mida toob perspektiivis kaasa; Kultuuri arengukava 2021-230 kui strateegiline arengudokument ning arhitektuuripärand; maapiirkonnad; linnad, kohalikud tõmbekeskused; abikõlblikkuse kriteeriumid ja võimalused; tulevikuvisioonid võimalikust regionaalarengust Eestis Euroopa trendide taustal; arhitektuuripärandi toetusmeetmed sh abikõlblikkus (EAS lähiaastate suunad; KREDEX abikõlblikkus; PRIA MAK võimalused).