Muusikaorganisatsioonid

Muusikavaldkonda iseloomustab aktiivsus, mis väljendub esindusorganisatsioonide rohkuses ja nende professionaalses tegevuses, millel on oluline roll nii muusikapoliitika kujundamisel kui ka eesti muusika rahvusvahelisel tutvustamisel. Organisatsioonide ning nende juhtide järjekindel töö on aastate jooksul toonud Eestisse rahvusvaheliste esindusorganisatsioonide tähtsündmusi, mis on loonud erakordseid võimalusi meie muusikutele enda tutvustamiseks ning rahvusvahelistes ühisprojektides osalemiseks. Eesti muusikaorganisatsioonid osalevad ka Loov Euroopa projektides ning räägivad aktiivselt kaasa Euroopa kultuuripoliitika kujundamisel.

Valdkonnas tegutseb kolm riigi poolt asutatud ja kolm munitsipaalset muusikaorganisatsiooni. Avalik-õigusliku asutusena tegutseb Rahvusooper Estonia. Rahvusooper Estonia on Eesti peamine rahvusliku muusikateatri edendaja, mille repertuaari kuuluvad nii Eesti kui ka maailma muusika-, ooperi- ja balletiteosed.

Riigi suurim kontserdikorraldaja on Eesti Kontsert, mille alla kuuluvad maailmas ainulaadne professionaalne Eesti Rahvusmeeskoor ja vanamuusikaansambel Hortus Musicus. Eesti Kontserdi haldusalas on riigi neli olulisemat kontserdisaali: Estonia kontserdisaal ning Vanemuise, Pärnu ja Jõhvi kontserdimajad. 2011. aastal taasavati Peterburis Jaani kirik, kus Eesti Kontsert samuti kontserte korraldab.

Eesti Kontserdi piirkondlikult laiahaardeline tegevus tagab professionaalse muusika kättesaadavuse Eesti eri paigus. Valdkondlikul mitmekesisusel, regionaalse haarde ning kättesaadavuse tagamisel on oluline roll ka üle sajal eraõiguslikul kontserdikorraldajal ja muusikakollektiivil, kes aastaringselt tutvustavad tipptasemel interpretatsioonikunsti ka Eestimaa neis paigus, kuhu rahvusvahelised või suuremad kollektiivid ei satu.

Tähtsamad partnerid

Eesti Muusikanõukogu  
Muusikainstitutsioone ja professionaalseid muusikuid liitev ning esindav mittetulundusühing, millel on 2020. aasta kevade seisuga 48 liiget.

Eesti Muusika Infokeskus  
Keskuse põhieesmärk on tutvustada ja propageerida Eesti süvamuusikat nii kodu- kui ka välismaal, kogudes ja levitades infot Eesti heliloojate ja nende teoste, muusikaorganisatsioonide ja -sündmuste, interpreetide ja muusikakollektiivide kohta.

Music Estonia 
2014. aastal asutatud muusikavaldkonna ettevõtluse ja ekspordi edendamiseks loodud arenduskeskus ja esindusorganisatsioon, mis pakub erinevaid haridusprogramme ja praktikavõimalusi, samuti koordineerib Eesti esindatust rahvusvahelistel muusikavaldkonna kontaktsündmustel. Music Estoniasse kuulub 2020. aasta kevade seisuga 76 muusikaettevõtet.

Rahvusvaheline Arvo Pärdi Keskus  
Keskuse asutasid 2010. aastal Arvo Pärt ja tema perekond eesmärgiga luua võimalused helilooja loomingulise pärandi säilitamiseks ja uurimiseks just tema kodumaal Eestis ja emakeelses keskkonnas.

Eesti Pärimusmuusika Keskus  
Organisatsioon, mis toetab ja korraldab pärimusmuusika huviharidust ning korraldab pärimusmuusikakontserte ja Viljandi Pärimusmuusika Festivali.

Eesti Pillifond
Eesti Pillifond on edukaim kultuurisektorisse erarahastuse kaasaja Eestis ning aitab kaasa andekate muusikute rahvusvahelisele karjäärile, andes nende kasutusse kõrgelt hinnatud ajaloolised meistripillid.

Viimati uuendatud 05.11.2020