Seadused

Teatrikunsti institutsioonide tegevust reguleerivad peamiselt Etendusasutuse seadus ja Rahvusooperi seadus.

Etendusasutuse seadus sätestab etendusasutuse mõiste ning etendusasutuse tegevuse korraldamise ja rahastamise ning etendusasutuse aruandluse alused. Etendusasutusena käsitletakse asutust, kes:

  • regulaarselt korraldab autorite ning esitajate loomingu avalikke esitusi etenduste ja kontsertide näol;
  • on töösuhtes loominguliste töötajatega;
  • kellel on loominguline juht ja loomenõukogu;
  • kes teavitab avalikkust etenduse või kontserdi toimumisest.

Seadus reguleerib selliste etendusasutuste tegevust, kes tegutsevad riigi asutatud või osalusega sihtasutusena (sihtasutusena tegutsev etendusasutus) või omavalitsuse asutusena (munitsipaaletendusasutus). Eraõiguslikel juriidilistel alustel tegutsevate etendusasutuste (eraetendusasutus) tegevust reguleerib käesolev seadus niivõrd, kuivõrd see on seaduses nimetatud.

Kultuuriministeerium on käivitanud etendusasutuse seaduse uuendamise, saanud kooskõlastusringilt olulist tagasisidet ja täiendusettepanekuid partneritelt ja soovib muudatused seaduse muutmise eelnõus sõnastada 2020. aastal.

Rahvusooperi seadus määratleb Rahvusooper Estonia kui avalik-õigusliku asutuse staatuse.

Viimati uuendatud 08.10.2020