Audiovisuaalvaldkond

Audiovisuaalvaldkond hõlmab endas nii filmikunsti kui meediateenuste valdkonda. Kultuuriministeeriumi kunstide osakond koordineerib meediateenuste ja filmipoliitika õigusaktide, strateegiate, tegevuskavade ja teiste dokumentide ettevalmistamist. Samuti hõlmab kunstide osakonna tegevus meediateenuste, filmivaldkonna ning infoühiskonna sisuteenuste ja uute tehnoloogiate arengute analüüsimist ja ettepanekute tegemist.

 

Filmikunst

Kultuuriministeerium koordineerib filmipoliitika õigusaktide ja strateegiate välja töötamist, ent Eesti filmielu laiemalt korraldab riigi asutatud sihtasutus Eesti Filmi Instituut.
 

Loe lähemalt

Ringhääling

Ringhäälingupoliitika kujundamine on Kultuuriministeeriumi vastutusala. Eestis täidab sõltumatu meediateenuste regulaatori rolli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 08.10.2020