Varasemad lõimumiskavad

Riiklik programm "Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007" oli tegevuskava valitsusasutustele ja teistele institutsioonidele aastateks 2000-2007. Eesti lõimumiskava 2008–2013 oli riikliku programmi “Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007” jätk.

Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007

Riiklik programm "Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007" oli tegevuskava valitsusasutustele ja teistele institutsioonidele aastateks 2000-2007. Programmi elluviimist koordineeris Rahvastikuministri Büroo.

Alusdokumendid:

Kokkuvõtted:

Lõimumiskava 2008-2013

Eesti lõimumiskava 2008–2013 oli riikliku programmi “Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007” jätk. Selle põhieesmärgiks oli luua kõigile Eesti elanikele võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks sõltumata rahvusest või emakeelest.

Viimati uuendatud 24.10.2020