Sa oled siin

Väärtfilmikino toetus

Toetuse andmise eesmärk on Eesti väärtfilmikinodes väärtfilmide leviku soodustamine ja väärtfilmikinode Eestis linastuva filmirepertuaari kunstiliselt kvaliteetsete filmide laienemise võimaldamine, et publiku filmivalikuvõimalused avarduksid ja rikastuksid.

Taotlusvooru aluseks on määrus "Väärtfilmikino toetamise tingimused ja kord", seletuskiri (619.39 KB, PDF).

 

Taotlusvoorust toetatakse:

Taotlusvoorust toetatakse erinevates žanrites väärtfilmide (mängu-, dokumentaal-, laste-, noorte-, anima- ja eksperimentaalfilmid) tervikliku programmina levitamise ja linastamise kulude katmist ning väärtfilmide eriprogrammidega seotud kulude katmist 2019. aastal.

Toetuse andmise tulemusena on soodustatud Eesti väärtfilmikinodes väärtfilmide levi ja võimaldatud väärtfilmikinodel laiendada Eestis linastuvat filmirepertuaari kunstiliselt kõrgekvaliteetsete filmidega, mille tulemusena on avardatud ja rikastatud publiku filmivalikuvõimalusi.

Taotlus peab muuhulgas sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • kalendriaasta tegevused ja ajakava, sealhulgas tegevuste eesmärk ja sisu ülevaade, oodatavad tulemused, eelarve tegevuste lõikes, üldmaksumus, taotletava toetuse summa ja omafinantseeringu osakaal;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu;
 • kinnitus Europa Cinemas võrgustiku liikmelisuse kohta;
 • 2019. aasta 30. septembri seisuga kinotegevuse päevade arv kui kino on olnud publikule avatud, sealhulgas festivalid, eriprogrammid- ja projektid ning muud kinosündmused;
 • 2019. aasta 30. septembri seisuga kinos näidatud seansside arv kokku, sealhulgas festivalid, eriprogrammid- ja projektid ning muud kinosündmused;
 • 2019. aasta 30. septembri seisuga tasulise ja tasuta piletiga vaatajate arv kinos;
 • 2019. aasta 30. septembri seisuga käibemaksuta piletimüügi tulu, sealhulgas festivalid, eriprogrammid- ja projektid ning muud kinosündmused;
 • 2020. aasta kinotegevuseks kasutatavate statsionaarsete saalide arv.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusvoor avatakse 1. novembril 2019. Taotluste esitamise tähtaeg oli 22. novembril.

Komisjon

Hillar Sein - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler
Tristan Priimägi - Eesti Filmiajakirjanike Ühingu liige, ajalehe Sirp filmitoimetaja
Eva Näripea - Rahvusarhiivi Filmiarhiivi direktor
Anneli Ahven - Eesti Filmitootjate Liidu liige, Eesti Filmitööstuse klastri liige
 

Taotlusvoorust toetuse taotleja peab vastama kõigile alljärgnevatele tingimustele:

 • Taotleja peab olema Eestis registreeritud juriidiline isik, kelle põhikirjajärgne tegevusala on filmide levitamine ja linastamine.
 • Taotleja ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 • Taotlejal ei ole taotluse esitamise hetkel majandusaasta aruande esitamise võlga, täitmata kohustust Kultuuriministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi) ning maksuvõlgnevust (k.a makse) - riiklike maksude võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt.
 • Taotleja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses.
 • Taotlejale ei tohi olla esitatud Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega toetus on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks või ühisturuga kokkusobimatuks, seni täitmata korraldust toetuse tagasimaksmiseks.
 • Taotleja peab olema tegutsenud taotluse esitamise hetkel oma põhikirjajärgsel põhitegevusalal vähemalt 3 aastat.
 • Taotleja peab olema ja oma taotluses kinnitama, et on Europa Cinemas võrgustiku liige.
 • Taotleja 2020. a omafinantseering peab olema vähemalt 20% taotluses esitatud projekti abikõlblikest kuludest ning omafinantseering peab olema kaetud vahenditest, mis ei ole riigi, kohalike omavalitsuste, muu avaliku sektori, Euroopa Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastatav või tagastamatu toetus.

Abikõlblikkuse periood
 

Abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar - 31. detsember 2020.

 

Taotlusi hinnatakse ja võrreldakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • vastavus taotlusvooru eesmärgile;
 • taotleja senine ja planeeritav tegevus;
 • haldusvõimekus ja tegevuste elluviijate professionaalsus ning eelnev kogemus;
 • eelarve realistlikkus ja kuluartiklite põhjendatus.
 
 
Viimati uuendatud: 20. aprill 2020