Sa oled siin

Uudised

22.02.2000|Kultuuriministeerium

Riigi kultuuri- ja spordipreemiad 1999

Vabariigi Valitsus kinnitas Riigi kultuuripreemiate komisjoni ettepaneku riiklike kultuuripreemiate määramiseks alljärgnevalt: Riiklik elutöö preemia 200 000 krooni eesti arhitektuuri väljapaistvale esindajale, arhitekt Valve Pormeisterile. Valve Pormeisteri loomingu hulgas on Tallinna...
15.02.2000|Kultuuriministeerium

Täna toimus Kultuuriministeeriumis kultuuriminister Signe Kivi ja haridusminister Tõnis Lukase töökohtumine

Kohtumisest võtsid osa ka ministeeriumide kantslerid Margus Allikmaa ja Peep Ratas ning Kultuuriministeeriumi asekantsler Henn Vallimäe ja osakonnajuhatajad Peeter Sookruus ja Reet Mikkel. Päevakorras olid lastemuusikakoolide rahastamisskeemi, rajatava IT-kolledzi ruume, spordigümnaasiumi...
14.02.2000|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister külastas Paidet

Reedel, 11. veebruaril tutvus kultuuriminister Signe Kivi Paide linna kultuuriobjektidega. Signe Kivi külastas Paide keskraamatukogu praegust hoonet ning uue raamatukogu ehitust ning tutvus Paide tervisekeskusega, planeeritava esindusstaadioni asupaigaga Paide Ühisgümnaasiumi juures ja...
11.02.2000|Kultuuriministeerium

Kultuuriministri maakonnavisiit Jõgevamaale lükkub edasi

Kultuuriminister Signe Kivi osaleb täna Eesti Kunstimuuseumi ehitusrestaureerimistööde üleandmise ja projekti Österled lõpetamisega seotud üritustel Kadrioru lossis. Seoses sellega lükkub edasi kultuuriministri tänaseks planeeritud maakonnavisiit Jõgevamaale. Läbirääkimistel Jõgeva maakonna...
09.02.2000|Kultuuriministeerium

Riiklik programm "LÕUNAEESTI KEEL JA KULTUUR"

EV Kultuuriministeerium kuulutab välja avaliku konkursi riikliku programmi "LÕUNAEESTI KEEL JA KULTUUR" projektide täitmiseks 2000. aastal Programm hõlmab nelja valdkonda: teadusuuringud, kooliharidus, ajakirjandus ja tänapäeva kultuur. Teadusuuringute osas nähakse ette Lõuna-Eesti...
08.02.2000|Kultuuriministeerium

Ringhäälingulubade taotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruar

Võttes aluseks kultuuriministri 04.02.2000.a. käskkirja nr. 37 ja vastavalt "Ringhäälinguseaduse" § 40 lõige 1-le ning arvestades Ringhäälingulubade väljaandmise komisjoni ettepanekuid teatab Kultuuriministeerium eelseisvast ringhäälingulubade väljaandmisest. Välja antakse 1 rahvusvaheline...
31.01.2000|Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium teatab vastuseks 28. jaanuaril "Pärnu Postimehes" ilmunud Silvi Kano?ina artiklile "Üks ministeerium ei tea, mis teine teeb" (ETA refereering "Kultuuriministeerium planeeris tantsupeo lõpueksamite ajaks" 28.jaanuaril 2000) järgmist: Ühislaulu- ja tantsupidu toimub vastavalt...
31.01.2000|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister Signe Kivi määras riigi kultuuristipendiumide 2000 esimese jaotuse.

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse (RT I 1998, 101, 1665) § 10 lõike 1 alusel ning kultuuriministri 18. jaanuari 2000.a. käskkirja nr 17 "2000 aasta riigieelarve" osa 136 peatükk 39 artikkel 66 alusel määras kultuuriminister Signe Kivi käesoleva aasta esimesed 24 000 krooni...
31.01.2000|Kultuuriministeerium

Riikliku programmi "Lõunaeesti keel ja kultuur" nõukogu esimeheks valiti Karl Pajusalu

Täna toimus Kultuuriministeeriumis riikliku programmi "Lõunaeesti keel ja kultuur" nõukogu koosolek. Nõukogu valis oma esimeheks keeleteadlase, Tartu Ülikooli vanemteaduri Karl Pajusalu. Koosolekul olid kõne all programmi käivitamisega seotud küsimused. Otsustati välja kuulutada avalik...
31.01.2000|Kultuuriministeerium

Kunstimuuseumi komisjon arutas projektijuhi küsimust

Eesti Kunstimuuseumi uue hoone ehitusega tegeleva komisjoni tänasel koosolekul arutati kultuuriminister Signe Kivi ettepanekut võtta kunstimuuseumi ehituse ja finantseerimise küsimustega tegelema projektijuht. Komisjon arutas põhjalikult võimaliku projektijuhi tööülesannetega seonduvat ning...

Lehed