Sa oled siin

Uudised

30.09.1999|Kultuuriministeerium

1. oktoober on viimane päev Kultuurkapitali sihtkapitali nõukogudesse kandidaatide esitamiseks

1. oktoobril lõpeb kandidaatide esitamine Kultuurkapitali sihtkapitalide nõukogudesse. 8 seitsmeliikmelist nõukogu hakkavad erinevate kultuurivaldkondade toetusti määrama järgmise kahe aasta jooksul. Nädala algul toimunud kogunemisel leidsid praeguste nõukogude esindajad, et Kultuurkapitali töö...
29.09.1999|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister kutsus kokku töögrupi, mis hakkab tegelema uue kunstimuuseumi ehituse problemaatikaga.

Eesti kultuuriüldsus on 1991. aastast alates teadvustanud uue kunstimuuseumi ehitamise vajadust. Ehitamist on pidanud vajalikuks ka eelmine Riigikogu koosseis, väljendades seda oma 05.11.1996.a. otsusega "Eesti Muusikaakadeemia, Eesti Kunstimuuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi ehitamise kohta" ning...
28.09.1999|Kultuuriministeerium

Uue venekeelsele elanikonnale mõeldud telekanali avamine seisab tehniliste küsimuste taga

Ringhäälingulubade komisjoni esmaspäevasel istungil võeti arvesse Sideameti informatsiooni, mille kohaselt võib Tallinna 22. kanali saatja põhjustada eetrihäireid Soome MTV3 vastuvõtul. Komisjon teeb järelepärimise Ringhäälingu Saatekeskusele, et selgitada välja, kas häireid põhjustab saatja...
27.09.1999|Kultuuriministeerium

Rahvaraamatukogud ei ole rahul järgmise aasta eelarvega

Täna toimus Kultuuriministeeriumis Rahvaraamatukogude Nõukogu laiendatud koosolek, kus osalesid maakonna ja linnade keskraamatukogude direktorid. Arutlusteemaks olid 2000. aasta riigieelarvest rahvaraamatukogudele teavikute hankimiseks eraldatud raha vähenemisega seotud probleemistik....
24.09.1999|Kultuuriministeerium

Autoriõiguse asjatundjate esimene koosolek

22. septembril 1999. a. toimus Kultuuriministeeriumis autoriõiguse asjatundjate komisjoni esimene koosolek. Sissejuhatava koosoleku päevakorras oli aseesimehe ja sekretäri valmine; komisjoni töökorra arutelu; kirjanik Mait Rauna ja AS-i Kupar vahelise autoriõigusealase vaidluse lahendamine...
23.09.1999|Kultuuriministeerium

Kunstimuuseumi ehitus algab 2001. aastal

Vabariigi Valitsus on kultuuriminister Signe Kivi ettepanekul kahel kabinetiistungil - 7. ja 21. septembril põhjalikult arutanud Eesti Kunstimuuseumi ehituse finantseerimise küsimust. Koalitsioonileppe kohaselt oli ja on Kunstimuuseumi ehitus üks olulisemaid kultuuriobjekte Eestis. Valitsuse...
22.09.1999|Kultuuriministeerium

Riiklikud spordistipendiumid II poolaastaks on määratud

Kultuuriminister Signe Kivi määras 1999.a. teise poolaasta riiklikud spordistipendiumid 31 Eesti tippsportlasele. Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud korra kohaselt määratakse stipendiumid kuni üheks aastaks sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks. Nimekiri vaadatakse läbi kaks korda aastas -...
22.09.1999|Kultuuriministeerium

Lõppes Läänemeremaade kultuuriministrite konverents

20.-21.septembrini toimus Gdanskis Läänemeremaade kultuuriministrite neljas konverents. Konverentsil olid esindatud kõik 11 Läänemere-äärset riiki, nende hulgas ka Norra ja Island. Kohal olid kaheksa maa ministrid, eksperdid ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad (Euroopa Nõukogu,...
22.09.1999|Kultuuriministeerium

Eesti ja Soome tegid ettepaneku viia ARS BALTICA eesistumise ja sekretariaadi töö edaspidi rotatsiooniprintsiibile

Ars Baltica on Läänemereäärsete maade kultuurialase koostöö foorum, millele pandi alus 1988.a. Eesmärgiks oli kaasata Läänemere idakalda riigid juba käimasolevasse Põhjamaade kultuurialasesse koostöösse ning tutvustada maailmale läbi ühisprojektide seni oma suletuse tõttu võrdlemisi tundmatut...
22.09.1999|Kultuuriministeerium

Kultuuriministrite ühisavaldus Põhjamaade Ministrite Nõukogule

Kolme Balti riigi kultuuriministrid allkirjastasid esmaspäeval, 20. septembril ühisavalduse Põhjamaade Ministrite Nõukogule, milles tehakse ettepanek korraldada 2001. aasta sügisel Baltimaade Kultuurifestival Põhjamaades. Eesti kultuuriminister Signe Kivi, Läti kultuuriminister Karina Petersone...

Lehed