Sa oled siin

Uudised

22.12.1999|Kultuuriministeerium

Anti välja kaks uut ringhäälinguluba

Kultuuriminister Signe Kivi andis oma käskkirjaga 20.12.99 välja kaks uut ringhäälinguluba. Kohaliku ringhäälinguloa Pärnu sagedusel 92,7 MHz sai OÜ Õhk, kes hakkab edastama 24-tunnist "Pernau 92,7" nimelist raadioprogrammi, mis on suunatud ennekõike Pärnu elu kajastamisele. Regionaalse,...
22.12.1999|Kultuuriministeerium

Eesti Kontserdi direktoriks valiti Aivar Mäe.

Riigietendusasutuse Eesti Kontsert direktori valimise komisjon otsustas teha kultuuriminister Signe Kivile ettepaneku sõlmida tööleping Aivar Mäega. Komisjon kuulas ära komisjoni esimehe, Kultuuriministeeriumi kantsleri Margus Allikmaa informatsiooni saabunud avalduste kohta ning esitas...
20.12.1999|Kultuuriministeerium

Tartu Kunstimuuseumi direktori konkursile laekus 9 avaldust

Tartu Kunstimuuseumi direktori ametikohale kandideerivad Tiiu Talvistu; Boris ?estakov; Toivo Jullinen; Külli Hansen; Eero Varkki; Mariann Raisma; Tiiu Leis; Holger Rajavee ja Enriko Talvistu. Enne otsuse langetamist vestleb konkursikomisjon kõigi kandidaatidega. Kandidaatidel palutakse...
20.12.1999|Kultuuriministeerium

Täna kuulutati välja RAAMATUAASTA RAHU

Täna toimus EV Kultuuriministeeriumis Eesti Raamatu Aasta (ERA) Peakomitee nõupidamine, millel osales ka Peakomitee esimees, kultuuriminister Signe Kivi. Koosolekul analüüsiti ettevalmistutöö senist käiku ning hetkeseisu. Minister Signe Kivi avaldas lootust, et Raamatu Aasta idee ja sündmused...
15.12.1999|Kultuuriministeerium

Koosolek muusika salvestamise ja plaadistamise küsimustes

Kultuuriministeeriumis toimus koosolek, millel arutati muusika salvestamise ja plaadistamise probleeme. Seoses loodava uue struktuuriga oli palutud erinevatel institutsioonidel esitada ettepanekud kohustuste, huvide ja loomenõukogu moodustamise printsiipide kohta. Laekusid projektid Eesti...
15.12.1999|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister kinnitas sobivaks Muinsuskaitseinspektsiooni direktori kandidaadiks Anneli Randla

Täna toimus Kultuuriministeeriumis Muinsuskaitse Nõukogu koosolek, millel osalesid ka kultuuriminister Signe Kivi ja kantsler Margus Allikmaa. Koosoleku päevakorras oli Riigi Muinsuskaitseinspektsiooni peadirektori kandidaatidega kohtumine. Pärast seda kui Riigi Muinsuskaitsinspektsiooni...
15.12.1999|Kultuuriministeerium

Euroopa Spordi Konverentsi Täitevkomitee istung

Täna toimus Tallinnas hotellis Schlössle XV Euroopa Spordi Konverentsi (ESC) Täitevkomitee istung, kus osalesid Kultuuriministeeriumi asekantsler Henn Vallimäe ja spordiosakonna jurist Liina Teras ning Eesti Spordi Keskliidu peasekretär Toomas Tõnise. Istungil arutati käesoleva aasta septembris...
14.12.1999|Kultuuriministeerium

Kunstimuuseumi komisjon arutas eelarveküsimusi

Esmaspäeval, 13. detsembril kogunes kolmandat korda Eesti Kunstimuuseumi uue hoone projekti, ehituse maksumuse ning finantseerimisallikate leidmisega seonduvate küsimuste läbivaatamiseks moodustatud komisjon. Komisjon kuulas ära kultuuriminister Signe Kivi informatsiooni koalitsiooni...
10.12.1999|Kultuuriministeerium

Tartu Kunstimuuseumi direktori valimise konkursikomisjon on moodustatud

Kultuuriminister Signe Kivi moodustas 8.detsembri 1999.a. käskkirjaga nr 196 Tartu Kunstimuuseumi direktori valimise konkursikomisjoni järgmises koosseisus: Margus Allikmaa - kultuuriministeeriumi kantsler - komisjoni esimees Hannes Astok - Tartu abilinnapea Jaan Elken - Eesti Kunstnike Liidu...
09.12.1999|Kultuuriministeerium

Riigikogu võttis vastu 4 seadust

Täna võeti Riigikogus pärast teist lugemist vastu 4 autoriõigust ja ringhäälingut puudutavat seadust: 1) Autoriõiguse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse väljatöötamine oli tingitud vajadusest ühtlustada autoriõiguse seadus rahvusvaheliste...

Lehed