Sa oled siin

Uudised

09.02.2000|Kultuuriministeerium

Riiklik programm "LÕUNAEESTI KEEL JA KULTUUR"

EV Kultuuriministeerium kuulutab välja avaliku konkursi riikliku programmi "LÕUNAEESTI KEEL JA KULTUUR" projektide täitmiseks 2000. aastal Programm hõlmab nelja valdkonda: teadusuuringud, kooliharidus, ajakirjandus ja tänapäeva kultuur. Teadusuuringute osas nähakse ette Lõuna-Eesti...
08.02.2000|Kultuuriministeerium

Ringhäälingulubade taotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruar

Võttes aluseks kultuuriministri 04.02.2000.a. käskkirja nr. 37 ja vastavalt "Ringhäälinguseaduse" § 40 lõige 1-le ning arvestades Ringhäälingulubade väljaandmise komisjoni ettepanekuid teatab Kultuuriministeerium eelseisvast ringhäälingulubade väljaandmisest. Välja antakse 1 rahvusvaheline...
31.01.2000|Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium teatab vastuseks 28. jaanuaril "Pärnu Postimehes" ilmunud Silvi Kano?ina artiklile "Üks ministeerium ei tea, mis teine teeb" (ETA refereering "Kultuuriministeerium planeeris tantsupeo lõpueksamite ajaks" 28.jaanuaril 2000) järgmist: Ühislaulu- ja tantsupidu toimub vastavalt...
31.01.2000|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister Signe Kivi määras riigi kultuuristipendiumide 2000 esimese jaotuse.

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse (RT I 1998, 101, 1665) § 10 lõike 1 alusel ning kultuuriministri 18. jaanuari 2000.a. käskkirja nr 17 "2000 aasta riigieelarve" osa 136 peatükk 39 artikkel 66 alusel määras kultuuriminister Signe Kivi käesoleva aasta esimesed 24 000 krooni...
31.01.2000|Kultuuriministeerium

Riikliku programmi "Lõunaeesti keel ja kultuur" nõukogu esimeheks valiti Karl Pajusalu

Täna toimus Kultuuriministeeriumis riikliku programmi "Lõunaeesti keel ja kultuur" nõukogu koosolek. Nõukogu valis oma esimeheks keeleteadlase, Tartu Ülikooli vanemteaduri Karl Pajusalu. Koosolekul olid kõne all programmi käivitamisega seotud küsimused. Otsustati välja kuulutada avalik...
31.01.2000|Kultuuriministeerium

Kunstimuuseumi komisjon arutas projektijuhi küsimust

Eesti Kunstimuuseumi uue hoone ehitusega tegeleva komisjoni tänasel koosolekul arutati kultuuriminister Signe Kivi ettepanekut võtta kunstimuuseumi ehituse ja finantseerimise küsimustega tegelema projektijuht. Komisjon arutas põhjalikult võimaliku projektijuhi tööülesannetega seonduvat ning...
28.01.2000|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister Signe Kivi kohtus Poola riigisekretäri Anna Popowicziga

Täna kohtusid Kultuuriministeeriumis Eesti Vabariigi kultuuriminister Signe Kivi ja Poola Vabariigi Kultuuri- ja Rahvuspärandi Ministeeriumi riigisekretär Anna Popowicz. Kohtumise järel kirjutasid pooled alla Eesti ja Poola kultuurialase koostöö kokkuleppele 2000.-2001. aastaks. Lepe on aluseks...
26.01.2000|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister Signe Kivi kinnitas Eesti Kontserdi loomenõukogu koosseisu.

Vastavalt Etendusasutuse seadusele on loomenõukogu nõuandev organ, kelle pädevuses on Eesti Kontserdi loomingulise tegevuse kavandamine ja hindamine. Lähtudes Kultuuriministri 05.01.2000 määrusega nr 1 kinnitatud "Riigietendusasutuse Eesti Kontsert põhimääruse" punktist 16, kinnitas...
25.01.2000|Kultuuriministeerium

KULTUURIMINISTEERIUM kutsub üles diskussioonile avalik-õigusliku meedia üle

Kultuuriministeerium avas e-maili aadressi "meedia", kuhu oodatakse ettepanekuid ja visioone Eesti avalik-õigusliku meedia vajalikkuse, ülesannete ning võimaliku finantseerimismudeli kohta. Järgmisel nädalal avatakse ministeeriumi koduleheküljel ka elektrooniline diskussiooniruum, kus on võimalik...
24.01.2000|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister Signe Kivi tegi 21. jaanuaril maakondliku visiidi Põlvamaale.

Kultuuriminister tutvus visiidi käigus Põlva maakonna, linnade ja valdade kultuurikorralduse ja probleemidega. Signe Kivi kohtus Põlva maakonna-, valla ja linnajuhtidega ning Himmaste, Räpina, Värska, Laheda, Kanepi, Vastse-Kuuste, Orava, Valgjärve, Ahja, Mooste ja Veriora omavalitsusjuhtidega...

Lehed