Sa oled siin

Uudised

21.12.2001|Kultuuriministeerium

Ennistuskoja “Kanut” direktoriks saab Kriste Sibul

Konkursikomisjon otsustas ühehäälselt esitada kultuuriminister Signe Kivile kinnitamiseks Ennistuskoja “Kanut” direktori ametikohale Kriste Sibul. Kriste Sibul töötas 1. aprillist 2001. a alates Ennistuskoja “Kanut” direktori kohusetäitjana, 1992. a. alates töötas ta Ennistuskojas “Kanut”...
17.12.2001|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister tänas koorijuhte ja puhkpilliorkestrite dirigente

Kultuuriminister Signe Kivi autasustas täna Kultuuri- ministeeriumis tänukirjaga neid koorijuhte ja puhkpilli- orkestrite dirigente, kes on 2001. aastal jõudnud märkimisväärsete tulemusteni rahvusvahelistel konkurssidel eesti koorimuusika osas. Signe Kivi kinnitas, et Kultuuriministeerium...
13.12.2001|Kultuuriministeerium

Helsingis allkirjastati Eesti - Soome kultuuri- ja hariduskoostöö protokoll

Helsingis toimuvatel Eesti-Soome kultuurikoostööd puudutavatel läbirääkimistel allkirjastati täna kahe riigi vaheline kultuuri- ja hariduskoostöö protokoll aastateks 2002-2005. Leping sõlmiti Soome Haridusministeeriumi, Eesti Kultuuriministeeriumi ja Eesti Haridusministeeriumi vahel. Eestist...
11.12.2001|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister Signe Kivi kinnitas Arco Investeeringute AS-i pakkumise

AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse aktsiate müügi enampakkumist ettevalmistav ja läbiviiv korralduskomisjon vaatas läbi Arco Investeeringute AS-i pakkumise ning nende hinnangul vastas pakkumine seatud tingimustele. Tulenevalt korralduskomisjoni otsusest, kinnitas kultuuriminister Signe Kivi...
11.12.2001|Kultuuriministeerium

Eesti festivalikorraldajad ühendavad jõud

Täna kohtusid Kultuuriministeeriumis süvamuusikafestivalide korraldajad, arutamaks omavahelise koostöö võimalusi ning Eesti festivalikorraldajate ühenduse moodustamise vajadust. Koosviibimist juhatas kultuuriminister Signe Kivi. Signe Kivi sõnul oli tegemist sündmusega, mida...
29.11.2001|Kultuuriministeerium

Kultuuriministeeriumis toimus ringhäälingulubade väljaandmise komisjoni istung

Täna Kultuuriministeeriumis koos olnud ringhäälingulubade väljaandmise komisjon otsustas teha kultuuriministrile ettepaneku anda välja ringhäälinguluba-kaabellevivõrgus televisiooniprogrammi EESTI UUDISED edastamiseks AS-ile STV. Peale selle arutati AS Wodlinger International (Raadio V6)...
27.11.2001|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister Signe Kivi moodustas täna töörühma Eesti Draamateatri ja Teatri "Vanalinnastuudio" ühinemise idee läbitöötamiseks

Kultuuriministri käskkirjaga moodustatud komisjoni kuuluvad Kultuuriministeeriumi ning mõlema teatri esindajad. Kultuuriministri sõnul peab töörühm kuu aja jooksul analüüsima ministeeriumi poolt tehtud ühinemisettepaneku plusse ja miinuseid nii kunstilistest kui majanduslikest kaalutlustest...
27.11.2001|Kultuuriministeerium

Signe Kivi kohtus regionaalsete kultuurijuhtidega

Täna toimus kultuuriminister Signe Kivi ja Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoja nõupidamine. Peatähelepanu all olid rahvakultuuri finantseerimise mehhanismid. “Tegemist oli äärmiselt olulise kohtumisega, mis tegi kokkuvõtteid eelmise aasta jooksul toimunust ning seadis sihte edaspidiseks,”...
23.11.2001|Kultuuriministeerium

Eesti Filmi Sihtasutuse nõukogu valis esimehe ja aseesimehe

Kultuuriminister Signe Kivi juhatas eile Eesti Filmi Sihtasutuse nõukogu uue koosseisu esimest istungit, mille päevakorras oli nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine. Nõukogu valis avaliku hääletamise tulemusena ühehäälselt Eesti Filmi Sihtasutuse nõukogu esimeheks Fontes Grupp juhatuse esimehe...
23.11.2001|Kultuuriministeerium

AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse aktsiate enampakkumine

23. novembriks 2001. a kella 14.00. laekus Kultuuri- ministeeriumile AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 41 547 nimelise aktsia ostuks Arco Investeeringute AS pakkumine. Pakutud hind on 210.123.952,5 Eesti krooni. Kümne päeva jooksul kinnitatakse pakkumise tulemus ja ostu-müügi lepingu...

Lehed