Sa oled siin

Valitsus ei toeta reklaami näitamist ETVs

12. mai 1999 - 0:00

Eileõhtusel kabinetinõupidamisel võttis valitsus vastu põhimõttelise seisukoha mitte toetada reklaami müüki ja sponsorluse kasutamist avalik-õigusliku Eesti Televisiooni programmi tootmises. EV Kultuuriministeerium teeb Riigikogu kultuurikomisjonile ettepanekud kehtivasse Ringhäälinguseadusesse paranduste tegemiseks, mis näeks ette eratelekanalitele ringhäälinguloa tasu sellises suurusjärgus, mis lisaks toetusele riigieelarvest võimaldaks täiendavalt finantseerida ETV-d käesoleval aastal ja ka tulevikus. See peaks tagama, et ETV ei tegeleks reklaami müügiga. Homme, 13.mail kell 10.00 kohtuvad kultuuriminister Signe Kivi ja Kultuuriministeeriumi kantsler Margus Allikmaa kõikide telekanalite direktoritega, et arutada erinevaid võimalusi seadusandluse parandamiseks antud küsimuses. Juhul kui homsel kohtumisel jõutakse ühistele seisukohtadele, esitab Kultuuriministeerium Riigikogu kultuurikomisjonile ettepanekud Ringhäälinguseadusesse vastavate muudatuste tegemiseks. Praegu kehtiv Ringhäälinguseadus on tekitanud probleemid, millega Kultuuriministeerium seisab silmitsi ning mida ei oleks lahendanud ka uue Ringhäälinguseaduse eelnõu, mis 27.aprillil Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogu menetlusest tagasi kutsuti. Kultuuriministeerium on seisukohal, et uue Ringhäälinguseaduse tekst tuleb kirjutada nii, et kogu meedia valdkond oleks oluliselt paremini reguleeritud kui täna. Avalik-õigusliku ringhäälingu finantseerimiseks vajalikud vahendid peavad tulema riigilt ja riik saab oma vahendid ringhäälingulubade müügist erakanalitele. Homme, 13.mail kell 13.30 vastavad kultuuriminister Signe Kivi ja kantsler Margus Allikmaa antud teemat puudutavatele küsimustele Kultuuriministeeriumi saalis Suur-Karja 23.