Sa oled siin

Vabariigi Valitsus määras riigi kultuuri ja spordipreemiad

20. veebruar 2001 - 0:00

RIIGI KULTUURIPREEMIAD 2000 "Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse" alusel ning lähtudes seaduse "2001. aasta riigieelarve" paragrahvist 1 (kulude osa 136 peatükk 01): Vabariigi Valitsus otsustas 1. Määrata pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest antav 200 000 krooni suurune riigi kultuuripreemia Vive Tollile. 2. Määrata 2000. aasta väljapaistvate tööde eest 100 000 krooni suurused riigi kultuuripreemiad: Andres Ehinile - koondkogu "Alateadvus on alatasa purjus" eest; Ivari Iljale - 2000. aasta kontserttegevuse eest; Kaie Kõrbile - nimiosa täitmise eest R.?t?edrini balleti "Anna Karenina" lavastuses Rahvusooperis "Estonia"; Andrus Kõresaarele ja Raivo Kotovile - Eesti paviljoni arhitektuurse lahenduse eest Hannoveri maailmanäitusel EXPO - 2000; Toomas Reinule - Otepää Gümnaasiumi juurdeehituse arhitektuurse lahenduse eest. Riigi kultuuripreemiatele 2000. aasta loominguliste saavutuste eest kandideeris 33 loovisikut või autorite kollektiivi ning elutööpreemiale 19 loovisikut. Ettepaneku riigi kultuuripreemiate määramiseks tegi laekunud avalduste põhjal Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud komisjon. Komisjoni esimees on kultuuriminister Signe Kivi ning komisjoni liikmed: Jaak Allik; Krista Aru; Hele Everaus; Veljo Kaasik; Mari Sobolev; Leonhard Lapin; Jaak Lõhmus ; Mihkel Mutt; Toomas Paul ja Barbi Pilvre. RIIGI SPORDIPREEMIAD 2000 Lähtudes "Spordiseaduse" paragrahvist 17 ja "Seaduse 2001. aasta riigieelarve" paragrahvist 1 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse määrusega " Riiklike spordistipendiumide ja -preemiate määramise tingimuste ja korra kinnitamine" Vabariigi Valitsus otsustas 1. Määrata 200 000 krooni suurune riiklik spordipreemia Arnold Greenile pikaajalise tulemusliku tegevuse eest spordi arendamisel ja Eesti olümpialiikumise taastamisel. 2. Määrata 2000. aasta riiklikud 100 000 krooni suurused spordipreemiad: Sergei Glu?kole - tulemusliku töö eest treenerina Eesti sõudekoondise ettevalmistamisel Sydney Olümpiamängudeks; Erki Noolele - olümpiavõidu eest kümnevõistluses Sydney Olümpiamängudel; Aavo Põhjalale - tulemusliku töö eest treenerina Eesti judokoondise ettevalmistamisel Sydney Olümpiamängudeks. Riigi spordipreemiatele 2000. aasta saavutuste eest kandideeris 5 ja elutöö preemiale 10 isikut. Ettepaneku riigi spordipreemiate määramiseks tegi laekunud taotluste põhjal Eesti Spordi Nõukogu. Eesti Spordi Nõukogu esimees on kultuuriminister Signe Kivi ning liikmed Mait Arvisto, Toivo Ilves, Heino Jeret, Toomas Kivimägi, Madis Lepajõe, Andres Lipstok, Erki Nool, Erika Salumäe, Neinar Seli, Tiit Nuudi, Toomas Tõniste, Jaak Aaviksoo, Väino Kull, Rein Loik, Riho Rahuoja, Andres Taimla ja Hannes Walter. Riigi teadus-, kultuuri- ja spordipreemiad antakse üle 24. veebruaril kell 13:00 Teaduste Akadeemia Saalis, Toompeal, Kohtu tn. 6