Sa oled siin

UNESCO kultuuriministrite ümarlaud

4. november 1999 - 0:00

Eesti kultuuriminister Signe Kivi osales 2. novembril Pariisis, UNESCO peakonverentsi istungi raames toimunud kultuuriministrite ümarlaual teemal "Kultuur ja loovus globaliseeruvas maailmas". Ministri ja aseministri tasemel oli ümarlaual esindatud 53 riiki. Ümarlaua avas UNESCO peadirektor Federico Mayor, kohtumist juhtisid Prantsusmaa kultuuri- ja sideminister Catherine Trautmann ja Kanada Kultuuripärandiminister Sheila Copps. Ümarlaua põhiteemad olid pärand, kultuuride paljusus ja loovus maailmakontekstis ning 21. sajandi kultuuripoliitika, selle eesmärgid, meetmed ja vahendid. Eesti delegatsiooni liikme, kultuuriministeeriumi Välissuhete büroo juhataja Helle Puusepa sõnul toimus elav diskussioon. Koosolijad leidsid, et taolised foorumid on vajalikud ning tegid ettepaneku hakata kahepäevase kestusega ümarlauda korraldama igal aastal. Ümarlaual kõneldu võeti kokku dokumendiga, mis lülitatakse ka Peakonverentsi lõppdokumentidesse. Kultuuriministrid leiavad, et inimväärikuse alalhoidmiseks tuleb globaliseeruvas maailmas kaitsta kultuurilist mitmekesisust ning toetada loovust ja loojaid ja valikuvabadust. Kultuuriministrid on seisukohal, et kultuur ei tohi olla majandusega võrreldes teisejärgulisel kohal. Kultuuritööstus on tulevikuala, mida peaks soodustama tehnoloogia areng ja riikidevaheline kultuurivahetus. Ministrid peavad vajalikuks kehtestada reeglid, mis toetavad kultuuride, kultuuripärandite ja tulevaste põlvkondade mitmekesisust. Ministrid rõhutasid, et pikaajalises kultuuripoliitikas peab keskseks kujunema materiaalse ja mittemateriaalse kultuuripärandi kaitse ja edendamine. Kultuuripärandi mõiste peab tänapäeval kätkema eneses ka teadusalast koostööd erinevate riikide vahel. Samuti tunnistavad ministrid, et ühiskonna-, majanduse- ja arengupoliitilises juhtimises on kultuuripärand erilise tähtsusega. Ministrid on seisukohal, et rahvusvahelistes kaubandusläbirääkimistes peaksid tulevikus leidma erilist kohtlemist kultuuri- ja audiovisuaalvarad ning -teenused, kuna nad peegeldavad kultuuriidentiteetide mitmekesisust. Eesti delegatsiooni UNESCO peakonverentsil kuuluvad lisaks delegatsiooni juhile, kultuuriminister Signe Kivile veel UNESCO Eesti Rahvusliku Komitee esimees Jaak Kangilaski, sekretär Doris Kareva, liikmed Margit Siim ja Kultuuriministeeriumi Välissuhete büroo juhataja Helle Puusepp.