Sa oled siin

Ülevaade Eesti Riikliku Nukuteatri 1999. aasta tulemustest

17. märts 2000 - 0:00

Eile, 16. märtsil toimus Kultuuriministeeriumis kohtumine ministeeriumi ja Eesti Riikliku Nukuteatri esindajate osavõtul. Vaatluse all olid Eesti Riikliku Nukuteatri 1999. aasta majandus- ja kunstilised tulemused. 1999. aastal käis Nukuteatri etendustel 53 250 vaatajat, anti 377 etendust ning toodi välja 8 uuslavastust. (Vastavad arvud 1997. aastal olid 50 800; 311; 4 ning 1998. aastal 46 400; 342; 7) Keskmine külastatavus oli 141 inimest etenduse kohta. Mängukavas on 23 lavastust. Teater andis lavastusega "Karjapoiss on kuningas" 4 etendust Islandil ning lavastusega "Pöial-Liisi" 4 etendust Soomes. Nukuteatris töötab 66 inimest, neist 12 näitlejat. Nukuteater on hoolimata madalatest piletihindadest - keskmiselt 20 krooni 75 senti - majandamisega hästi toime tulnud. Senisest täpsemalt soovitab Kultuuriministeerium Nukuteatril määratleda iga lavastuse sihtgrupid - 10-aastastele mõeldud lavastus on mudilasele arusaamatu ja igav, kogemata tite-etendusele sattunud teismelise võib saadud kogemus teatrist pikaks ajaks eemale peletada. Nukuteatrilt oodatakse ka suuremat initsiatiivi väljapool Tallinna mängimiseks. Ministeeriumi poolt tellitud hooaja ülevaate esitas teatrikriitik Pille-Riin Purje, kes leiab, et teatri hetkeseis on problemaatiline, kuid lootusrikas. Põhiprobleemiks peab kriitik nõrgavõitu näitetruppi, mille nooremate liikmete jaoks ei ole nukuga mängimine kutsumus vaid paratamatus. Purje muretseb professionaalsete nukunäitlejate järjepidevuse katkemise ohu üle ning tõstatab erikoolituse vajaduse küsimuse - nuku võimaluste avamine ja sirmitagune mäng nõuab spetsiifilisi võimeid, aga ka meistrioskust ja häälekooli. Eraldi toob analüüs välja professionaalsete nukuteatri-lavastajate puudumise - tulemuseks lavastuste ebamäärasus ja ebaühtlus. Murelapseks on hea originaalnäidend - tekst, mis on kriitiku arvates Nukuteatri repertuaaris haruldus. Kriitik ei näe meie Nukuteatri kohta teiste omataoliste seas Baltimaades ja Euroopas, samuti kutsub teatrit aktiivsemalt üles ennast tutvustama näiteks "Meie Meeles" ja internetis. Plusspoolelt toob Pille-Riin Purje esile Eero Spriidi atraktiivse ja Nukuteatrile sobiva lavastuslaadi "Haldjaöö" ning "Elutarkuse või elukartuse" näidete varal; Evald Hermaküla kirjutatud ja lavastatud "Kohtuasja number null" kui huvitava eksperimendi, mis võimaldab lastel kaasa mängida ning annab näitlejatele hea improviseerimisvõimaluse ja kooli. Oluliseks teatri- ja suhtlemiselamuseks peab Pille-Riin Purje Helle Laasi etendust "Vepsa muinasjutud laual", kus laps märkamatult mängu võetakse ning teatri väikesi imesid ja suuri saladusi temaga jagatakse. Nukuteatri peanäitejuht Evald Hermaküla nõustus väljatoodud kitsaskohtadega, mis puudutavad truppi - tema sõnul on uuest hooajast kavas kujundada Nukuteatris välja kaks koos tegutsevad truppi, millest üks mängib lasterepertuaari, teine aga noorsoole mõeldud lühivorme, mida suured teatrid mängukavva võtta ei saa. Eesmärgiks on ühelt poolt uutes vaatajates huvi äratamine Nukuteatri vastu, teiselt poolt annab see näitlejale teist laadi kogemuse ja vaimsuse, mida hiljem taas lastele mängides ära kasutada. Uuest hooajast on lubanud Nukuteatris tööle asuda lavastaja Mart Kampus. Evald Hermaküla loodab Nukuteatrisse lavastama kutsuda tipplavastajaid teistest teatritest - läbirääkimised käivad Jaanus Rohumaa, Mikk Mikiveri, Madis Kalmeti ja mitme teisega. Evald Hermaküla arvates saab heaks nukunäitlejaks inimene, kellel on selleks spetsiaalne kutsumus ja armastus, spetsiifilised oskused on õpitavad mõne kuuga. Küll peab Evald Hermaküla vajalikuks lavastajate koolitust. Praegu õpib Nukuteatri lähetusega Poolas lavastamist Kaie Agu, kes lõpetamise järel Nukuteatrisse tööle asub. Kultuuriministeeriumi kantsleri Margus Allikmaa sõnul tuleb kaaluda võimalust veel ühe välisstipendiumi määramist nukuteatri-lavastaja koolitamiseks välismaal. Nukuteatri direktor Marge Kokk kinnitas, et teater on teadlik ja tegeleb sihtgruppide määratlemise küsimusega, koostööd tehakse laste väljaannetega "Täheke" ja "Hea laps", väljatöötamisel on multiplitseeritud kodulehekülg, kus laps saab Nukuteatri kohta infot arvutimängu mängides. Direktori kinnitusel on Eesti Nukuteatril tihedad kontaktid teiste Läänemeremaade ning eriti Baltimaade nukuteatritega. Regulaarselt võetakse osa suurematest festivalidest, kus teatri lavastused on enamasti pälvinud nii festivalikülaliste kui ajakirjanduse tähelepanu ja poolehoiu. Marge Koka sõnul on Nukuteatrile väljaspool Tallinna konkurentsiks väiketrupid ja ühemeheteatrid, kes rändavad ringi mööda koole ja lasteaedu. Maainimese rahakott ei võimalda last rohkem kui kord-paar kuus teatrisse saata. Nukuteater planeerib oma mängukava kaks - kolm kuud ette ning seisab tihti fakti ees, et maakonnas kokkulepitud etendus tuleb publiku maksejõuetuse tõttu ära jätta. Kultuuriministeeriumi kantsler Margus Allikmaa kinnitab, et tegemist on tõsise probleemiga, kuna primitiivsed kohvriteatrid devalveerivad lapse jaoks teatri mõiste - oskamatu näitleja ja väheatraktiivne või sisutu lavastus ei motiveeri last teine kord teatrisse tulema. Riik saab oma seisukohta väljendada vaid sellega, et ei toeta taoliste truppide tegevust.