Sa oled siin

Televisioonijuhid kohtusid kultuuriministri ja Ringhäälingute liidu juhtidega

13. mai 1999 - 0:00

Tänasel kultuuriminister Signe Kivi, kantsler Margus Allikmaa, Eesti Televisiooni peadirektori Toomas Lepa, TV3 juhi Andres Jõesaare, TV1 juhi Vallo Toometi, Eesti Raadio peadirektori Ain Saarna, Kanal 2 juhi Kris Taska, Ringhäälingute Liidu esindajate Urmas Loit`i ja Rein Langi ning ETV Õigusosakonna juhi Enn Kopli ja rahandusjuhi Anneli Viita kohtumisel otsustati toetada ETV peadirektori Toomas Lepa poolt Riigikogu Kultuurikomisjonile saadetud kehtiva Ringhäälinguseaduse parandusettepanekute kiiret menetlemist komisjonis ja hiljem Riigikogus. Nende seadusettepanekute kohaselt keelustatakse ETV finantseerimine reklaami müügist ning kehtestatakse erakanalitele väljastatavatele ringhäälingulubadele tasu, mille laekumine riigieelarvesse peab võimaldama ETV-le täiendava laekumise selliselt, et oleks tagatud ETV-le seadusega pandud kohustused. Nõupidamisel otsustati moodustada 11-liikmeline komisjon, kuhu kuuluksid Kultuuriministeeriumi esindaja ja jurist, ETV peadirektor Toomas Lepp, Eesti Raadio peadirektor Ain Saarna, Ringhäälingute Liidu poolt Andres Jõesaar ja Rein Lang, Tartu Ülikooli, Teede- ja Sideministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindaja ning kaks liiget Riigikogu kultuurikomisjonist. Komisjon hakkaks ette valmistama uut Ringhäälinguseadust, mille töö lähtepunktiks võetakse 1997.a. valminud Ringhäälinguseaduse eelnõu. Kultuuriministeerium lubas kohtumisel ettepandud komisjoni kokku kutsuda nädala jooksul, et oleks võimalik neile tutvustada Riigikogu Kultuurikomisjonis olevaid veel kehtiva Ringhäälinguseaduse parandusettepanekuid. Kultuuriministeerium lubas komisjoni kokku kutsuda nädala jooksul, et tutvustada Riigikogu Kultuurikomisjonis olevaid parandusettepanekuid, et neid oleks võimalik lisada veel kehtivasse Ringhäälinguseadusesse. Ühtlasi toetab Kultuuriministeerium erakanalite pöördumist Ringhäälingu Nõukogu poole, mille alusel TV1 on nõus tasuma vahepeal ETV poolt katkestatud lepingujärgsed summad, millega oleks tagatud ETV reklaamivaba finantseerimine kuni 30.juunini.1999.a.