Sa oled siin

Täna toimus Kultuuriministeeriumis kultuuriminister Signe Kivi ja haridusminister Tõnis Lukase töökohtumine

15. veebruar 2000 - 0:00

Kohtumisest võtsid osa ka ministeeriumide kantslerid Margus Allikmaa ja Peep Ratas ning Kultuuriministeeriumi asekantsler Henn Vallimäe ja osakonnajuhatajad Peeter Sookruus ja Reet Mikkel. Päevakorras olid lastemuusikakoolide rahastamisskeemi, rajatava IT-kolledzi ruume, spordigümnaasiumi projekti, koolispordiliitu, koreograafiaõpetust ja teadusraamatukogusid puudutavad küsimused. Ministeeriumid jätkavad koostööd lastemuusikakoolide rahastamisskeemi leidmisel, et lisaks kohalikele omavalitsustele toetaks ka riik jätkuvalt musikaalsete laste õpinguid. Otsustati, et Kultuuriministeerium esitab juba järgmiseks õppeaastaks Haridusministeeriumile kultuurierialade ja õpilaskohtade loetelu, mille puhul riik rahastab välismaal toimuvat õpet läbi Eesti kõrgkoolide. Pooled kiitsid heaks senise koostöö Spordigümnaasiumi reorganiseerimisel, Kultuuriministeeriumi asekantsler Henn Vallimäe rõhutas, et spordiharidusele mõeldud rahaliste vahendite senisest efektiivsem kasutamine ning vabanevate vahendite arvelt antavad spordistipendiumid toetavad ja parandavad oluliselt meie sportlaste haridusteed. Pooled pidasid vajalikuks tihedamat koostööd noorsootöö ja noortespordi seoste ja suhete konkretiseerimiseks. Kultuuriminister Signe Kivi kinnitas, et aprillis toimuv Eesti Spordi Nõukogu istung on suures ulatuses kavandatud just noortespordi teemale. Haridusminister Tõnis Lukas andis ülevaate IT-kolledzi sihtasutuse asutamise käigust. Töö paremaks koordineerimiseks kuni kolledzi staatuse ja hoonega seotud omandussuhete määratlemiseni tegi Kultuuriministeerium ettepaneku, et AS Sakala Keskuse nõukogu töösse lülituks ka Haridusministeeriumi esindaja.