Sa oled siin

Sihtasutus Pärnu Muuseum otsib juhatuse liiget

2. märts 2020 - 13:24
Pärnu muuseum. Foto: Pärnu Muuseum
Foto: Pärnu Muuseum

Sihtasutus Pärnu Muuseum kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Pärnu Muuseum juhatuse liikme koha täitmiseks.

Sihtasutuse eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu koguda, säilitada ja vahendada Pärnumaa kultuuripärandit ning tugevdada Pärnumaa kultuuri-, haridus- ja turismialast konkurentsivõimet.

Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest.  Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse põhikirjast, sihtasutuse nõukogu otsustest ja kehtivatest õigusaktidest.

Kandideerimise eelduseks on:
• magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
• eesti ja vähemalt ühe võõrkeele (eelistatult inglise) valdamine ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel;
• muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonna tundmine;
• muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised ja teadmised asutuse finantsjuhtimisest;
• inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
• rahvusvahelise koostöö kogemus;
• hea suhtlemisoskus, oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel.

Kandideerijal palume esitada:
• motiveeritud avaldus;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kandidaadi essee teemal „Sihtasutuse Pärnu Muuseum arengu võimalused ja väljakutsed aastatel 2020–2025” (kuni 3 lk).

Töökoht asub Pärnus.

Tööle asumine: 2. september 2020.
Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 13. aprillil 2020 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil eduard.odinets@kul.ee.

Lisainformatsioon:
Eduard Odinets
Sihtasutuse Pärnu Muuseum nõukogu esimees
eduard.odinets@kul.ee

Veel uudiseid samal teemal

Haapsalu muinsuskaitseala. Foto: Reio Avaste
01.07.2020|Kultuuriministeerium

Ajalooliste linnakeskuste muinsuskaitsealade korrastamist toetatakse ligi 2,9 miljoni euroga

Tänasest, 1. juulist avanes taotlusvoor, kust rahastatakse väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimise ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi.

Kalmar Kurs
30.06.2020|Kultuuriministeerium

5 küsimust. Uus välissuhete osakonna juhataja Kalmar Kurs

Kultuuriministeeriumis asub alates 15. augustist välissuhete osakonda juhtima pikaaegse ametnikukogemusega Kalmar Kurs. Saame tuttavaks!