Sa oled siin

Selgitus AS Nõmme Raadio küsimuses

12. mai 2000 - 0:00

AS Nõmme Raadio ei esitanud Ringhäälingulubade taotluste esitamise tähtajaks, 28. veebruariks 2000 aastal, taotlust. AS Nõmme Raadio taotlus saabus Kultuuriministeeriumisse 03. märtsil 2000 aastal. Ringhäälinguseadus lubab läbi vaadata ainult tähtajaks laekunud taotlused ("Ringhäälinguseadus" § 40 lõige 1 punkt 3). AS Nõmme Raadio esitas Kultuuriministeeriumile taotluse anda neile välja ajutine ringhäälinguluba, kuid ka see saab toimuda samadel alustel ringhäälingulubade väljaandmisega. Kultuuriministeerium tegi Sideametile ettepaneku ajutise tehnilise loa väljaandmiseks, mida ka tehti. Sideameti andmetel ei ole AS Nõmme Raadio esindajad loal järel käinud ega riigilõivu selle eest tasunud. Loa tähtaeg lõpeb täna, 12. mail. Uut luba ei ole AS Nõmme Raadio taotlenud. Alates homsest, 13. maist, ei ole AS Nõmme Raadiol õigust saatetegevust jätkata, vastasel korral võib omanikele vastavalt "Ringhäälinguseaduse" §-le 42.2. määrata rahatrahvi kuni 100 000 krooni. Kultuuriministeerium teeb järgmisel nädalal teatavaks uute ringhäälingulubade väljaandmise, sealhulgas ka sagedusele 99,3 MHz, millelt AS Nõmme Raadio on oma programmi seni edastanud. Ministeeriumisse laekuvad taotlused kaks nädalat ning seaduse järgi on seejärel õigus ringhäälingulubasid väljastada kuni kolm kuud. AS Nõmme Raadiol on võimalus taotleda ringhäälinguluba vastavalt kehtestatud korrale.