Sa oled siin

Sakala tänava teatrimaja jääb teatrimajaks

31. jaanuar 2019 - 11:04
Sakala 3 teatrimaja. Foto: Kultuuriministeerium
Sakala 3 teatrimaja. Foto: Kultuuriministeerium

Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja ja Kultuuriministeerium kuulutasid välja ideekonkursi, et leida tegevus Tallinnas Sakala 3 asuvasse teatrimajja. Kõik, kes plaanivad ideekonkursil osaleda või soovivad täpsustada tingimusi, on oodatud infokoosolekule 11. veebruaril kell 16.00 Kultuuriministeeriumi suures saalis.

Teater NO99 mullune otsus oma tegevus lõpetada tõstatas kohe loomuliku küsimuse, mis saab edasi teatrimajast, riigi investeeringute toel korda tehtud ning publikule koduseks saanud hoonest. Võimalusi olnuks mitmeid – kaasa arvatud see, et lõpetada majas igasugune teatritegemine ning lugeda üks peatükk meie teatriloos lõppenuks. Kesklinnas kõigi käiguteede tulipunktis asuvale majale poleks küllap raskusi hoonele uue sisu või rentniku leidmisega, kui kellelgi selline plaan oleks.

Kultuuriministeerium aga lähtus teatri NO99 tegevuse lõppemisel sellest, et Sakala 3 ruumid on aastatega kohandatud teatritegemise vajadustele. Seal on asunud teater aastakümneid, seega peab see etenduskunstidele ka jääma. Kultuuriministeerium soovib, et hoones toimuks etendustegevus korrapäraselt.

Kuna huvi alustada või jätkata oma loomingulist tegevust just Sakala 3 teatrimajas näitasid väga ruttu üles mitmed loomingulised ühendused, ongi aus viia läbi konkurss, mille Kultuuriministeerium kuulutas koostöös hoonet haldava sihtasutusega Vanalinna Teatrimaja välja 22. jaanuaril.

„Konkurss tõotab senise huvi järgi otsustades kujuneda tihedaks. Me valime välja ühe või siis ka mitu ideed, mille üle hakkame pidama täpsustavaid läbirääkimisi,“ ütles Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein.

Mis saab määravaks? Mida otsustamisel arvesse võetakse?

„Esmalt, see on väga hea, üsna suurte võimalustega teatrimaja, sest riik on sinna etendustegevuse heaks pidevalt investeerinud. See annab konkursil osalejatele üsna vabad käed mõelda suurelt. Teisalt on sama oluline sisu, sest see peab publikut kõnetama. Huvitavaid mõtteid on juba varem tutvustatud nii Kultuuriministeeriumile kui ka ajakirjanduse kaudu avalikkusele, kuid oluline on kõigile võrdse võimaluse tagamiseks ideid omavahel kõrvutada, mõtteid võrrelda ja kandvamad välja valida,“ lisas Sein.

Mida Eesti etenduskunstide maastik vajab?

„Püüame leida ideid, mis avardaksid etenduskunstide piire, oleksid uuenduslikud ja kõnetaksid publikut ka rahvusvahelisel areenil. Me kõik tahame, et Eesti teater oleks laialdaselt tuntud ja endiselt oodatud külaline teatrimaailma tippfestivalidel. Samamoodi on oodatud eri valdkondi siduvad ettepanekud, mis on selle teatrimaja ruumides elluviidavad,“ lisas Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli

Kuidas osaleda? Kas igaüks võib osaleda?

Konkursil osalemiseks tuleb esitada idee kirjeldus, eeldatav eelarve, ajakava, loomingulise meeskonna tutvustus ning vajadusel ka võimalike koostööpartnerite loetelu 1. märtsiks hiljemalt kell 17.00 digitaalselt allkirjastatult aadressil min@kul.ee märgusõnaga Sakala 3. Idee või ideed, mille üle hakatakse läbirääkimisi pidama, valivad SA Vanalinna Teatrimaja ja Kultuuriministeeriumi esindajad ning kolm teatrivaldkonna eksperti välja aprillis. 

Lisainformatsiooni konkursi kohta annab Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli (628 2212, katre.vali@kul.ee).

Sakala 3 teatrimaja haldab SA Vanalinna Teatrimaja, mille asutajad on SEB, Tallinna linn ja riik. Vanalinna Teatrimaja kannab hoolt selle eest, et etendustegevus majas ei katkeks ka perioodil, mil endine teater NO99 enam ei tegutse, kuid uus pidev tegevus majas veel alanud ei ole. 

 

Korduma kippuvad küsimused
 

Millise protsessiga peab taotleja arvestama?

Esitada tuleb nõutud kirjalikud materjalid, seejärel kutsutakse 2-3 parimat vestlusele, täpsustatakse tingimusi, esitatud ettepanekut ja dokumente ning seejärel sõlmib võitja SA Vanalinna Teatrimajaga ruumide kasutamise lepingu.

Milline on täpne ajakava?

Ettepanekud esitatakse 1. märtsiks, vestlused toimuvad märtsi teises pooles ning aprillis tehakse otsus. Rendileping algab juulist 2019. Selle ajani on Sakala 3 hoone seotud juba varem 2018. aastaks kokku lepitud sündmustega.

Kes ja millisest eelarvest katab Sakala 3 maja halduskulud?

Kulud kaetakse SA Vanalinna Teatrimaja riigi tegevustoetusest.

Milline on SA Vanalinna Teatrimaja personal, kas nad jäävad majja tööle ka pärast rendilepingu sõlmimist?

See on kokkulepe tulevase rentniku ja SA Vanalinna Teatrimaja vahel. Endise SA Teater NO99 toetuseks ette nähtud vahendid on olemas ministeeriumi eelarve kululagedes ning need summad jäävad etenduskunstide valdkonda.

Kui pikaks perioodiks ruumid rendile antakse?

Ruumid antakse rendile 3 kuni 10 aastaks.

Kui palju ja mille jaoks antakse toetust ruumides tegutsevale asutusele?

Toetust antakse sisutegevuseks vastavalt tulevase rentniku äri- ja tegevusplaanile.

Kes tegeleb Sakala 3 hoone külalisetenduste kokkuleppimisega ning kes saab endale renditulud (ja ühtlasi kannab tehniliste töötajate kulud)?

Seda teeb SA Vanalinna Teatrimaja. Ruumide rendileandmine kolmandatele osalistele arutatakse läbi püsirentnikuga vastavalt tema repertuaariplaanile ja ruumivajadusele.

Kes otsustab, milline idee on parim? Mille alusel seda otsustatakse?

Otsustavad SA Vanalinna Teatrimaja ja Kultuuriministeeriumi esindajad ning valdkondlikud eksperdid. Otsuse aluseks on järgmised kriteeriumid: etenduskunstide piiride avardamine, uuenduslikkus, rahvusvaheline mõõde.

Kes võivad tulla oma ideid pakkuma?

Oodatud on etenduskunstide valdkonna esindajad ning ka valdkondadevahelised ja -ülesed ettepanekud.

Milliseid ideid komisjon ootab?

Oodatakse uuenduslikke, realiseeritavaid, rahvusvahelistumisse panustavaid, etenduskunstide piire avardavaid ning valdkondadevahelist koostööd soodustavaid visioone. Ideekonkursil osalejate mõeldud infokoosolek toimub 11. veebruaril kell 16.00 Kultuuriministeeriumi suures saalis.

 

 

 

Veel uudiseid samal teemal

Haapsalu muinsuskaitseala. Foto: Reio Avaste
01.07.2020|Kultuuriministeerium

Ajalooliste linnakeskuste muinsuskaitsealade korrastamist toetatakse ligi 2,9 miljoni euroga

Tänasest, 1. juulist avanes taotlusvoor, kust rahastatakse väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimise ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi.

Kalmar Kurs
30.06.2020|Kultuuriministeerium

5 küsimust. Uus välissuhete osakonna juhataja Kalmar Kurs

Kultuuriministeeriumis asub alates 15. augustist välissuhete osakonda juhtima pikaaegse ametnikukogemusega Kalmar Kurs. Saame tuttavaks!