Sa oled siin

Ringhäälingulubade väljaandmine

3. aprill 2000 - 0:00

Ringhäälingulubade komisjon tegi kultuuriministrile ettepaneku anda välja järgmised ringhäälinguload: Televisiooniprogrammi edastamiseks anda välja kohalik ringhäälinguluba aktsiaseltsile ALO-TV programmi ALO TV edastamiseks. Raadioprogrammide edastamiseks välja antavate ringhäälingulubade osas otsustati teha ministrile järgmised ettepanekud: Anda välja rahvusvaheline ringhäälinguluba Tartu Pereraadio Ühingule raadioprogrammi Semeinoje Radio edastamiseks. Anda välja regionaalne ringhäälinguluba aktsiaseltsile Wodlinger International Tallinn raadioprogrammi Raadio V6 edastamiseks; aktsiaseltsile Raadio Elmar raadioprogrammi Raadio Elmar edastamiseks; osaühingule MKS Grupp raadioprogrammi Raadio Viru edastamiseks; osaühingule Raadio Ruut raadioprogrammi Raadio Ruut edastamiseks. Anda välja kohalik ringhäälinguluba mittetulundusühingule Hiiu Raadio Toimetus raadioprogrammi Hiiu Raadio edastamiseks ja Taevaraadio Aktsiaseltsile raadioprogrammi Raadio Sky edastamiseks. Ministri käskkirjas oli kohalike ringhäälingulubade puhul ette nähtud võimalus, et taotluste puudumisel kohalikele ringhäälingulubadele võidakse sagedused liita regionaalsete ringhäälingulubade koosseisu. Komisjon tegi ministrile ettepaneku liita sagedused Põltsamaa 96,5 MHz ja Ardu 92,6 MHz Taevaraadio aktsiaseltsi regionaalse ringhäälinguloa koosseisu raadioprogrammi Raadio Sky Pluss edastamiseks; liita sagedus Orissaare 92,6 MHz aktsiaseltsi Mediainvest Holding regionaalse ringhäälinguloaga raadioprogrammi Easy FM edastamiseks ja liita sagedus Orissaare 88,5 MHz aktsiaseltsi Raadio Kadi ringhäälinguloale raadioprogrammi Raadio Kadi edastamiseks. Sobilike taotluste puudumise tõttu tegi komisjon ministrile ettepaneku mitte välja anda kohalikku ringhäälinguluba sagedusel Tallinn 99,3 MHz ja taotluste puudumise tõttu mitte välja anda ajutist ringhäälinguluba sagedusel Võru 89,5 MHz ja Orissaare 90,9 MHz.