Sa oled siin

Ringhäälingulubade taotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruar

8. veebruar 2000 - 0:00

Võttes aluseks kultuuriministri 04.02.2000.a. käskkirja nr. 37 ja vastavalt "Ringhäälinguseaduse" § 40 lõige 1-le ning arvestades Ringhäälingulubade väljaandmise komisjoni ettepanekuid teatab Kultuuriministeerium eelseisvast ringhäälingulubade väljaandmisest. Välja antakse 1 rahvusvaheline ringhäälinguluba raadioprogrammi edastamiseks; 5 regionaalset ringhäälingluba raadioprogrammi edastamiseks; 1 kohalik televisiooni ringhäälinguluba; 9 kohalikku ringhäälinguluba raadioprogrammi edastamiseks; 1 kohalik ringhäälinguluba uudiste- ja sõnaraadio programmi edastamiseks; 1 ajutine ringhäälinguluba raadioprogrammi edastamiseks. Taotluste puudumisel kohalikele ringhäälingulubadele, võidakse need sagedused liita regionaalsete ringhäälinglubade koosseisu. Ringhäälinguseaduses sätestatud nõuetele vastavad ringhäälinguloa taotlused tuleb esitada Kultuuriministeeriumile hiljemalt 28. veebruariks 2000.a. märgusõna all "Ringhäälinguloa taotlus". Täpsem informatsioon eelseisva ringhäälingulubade väljaandmise tingimuste kohta Kultuuriministeeriumi koduleheküljel (Meedia- ja autoriõigus/ Varia) ning tänases Eesti Päevalehes.