Sa oled siin

Ringhäälingulubade taotluste esitamise tähtaeg on 20. oktoober

30. september 1999 - 0:00

Novembris saab täis mitme ringhäälinguloa kehtivuse tähtaeg ning Kultuuriministeeriumile on laekunud arvukalt taotlusi ka uute lubade väljaandmiseks. Võttes aluseks kultuuriministri 24.09.99. käskkirja ja vastavalt Ringhäälinguseaduse § 40 lõige 1-le teeb Kultuuriministeerium väljaantavate ringhäälingulubade tingimused teatavaks ajalehe "Eesti Päevaleht" 1.oktoobri numbris. Välja antakse 1 ringhäälinguluba teleprogrammi edastamiseks; raadioprogrammide edastamiseks 7 regionaalset ringhäälinguluba ja 23 kohalikku ringhäälinguluba. Kui kohalikele ringhäälingulubadele taotlusi ei tule, võidakse need liita regionaalsete ringhäälingulubadega. Ringhäälinguseaduse nõuetele vastavad ringhäälinguloa taotlused tuleb esitada Kultuuriministeeriumile hiljemalt 20. oktoobriks k.a.