Sa oled siin

Riiklik programm "LÕUNAEESTI KEEL JA KULTUUR"

9. veebruar 2000 - 0:00

EV Kultuuriministeerium kuulutab välja avaliku konkursi riikliku programmi "LÕUNAEESTI KEEL JA KULTUUR" projektide täitmiseks 2000. aastal Programm hõlmab nelja valdkonda: teadusuuringud, kooliharidus, ajakirjandus ja tänapäeva kultuur. Teadusuuringute osas nähakse ette Lõuna-Eesti ajaloolise arengu, lõuna-eesti keele, folkloori jm kultuuriväljundite uurimist, selleks elektrooniliste andmebaaside loomist; sotsioloogilisi ja sotsiolingvistilisi regionaaluuringuid; lõunaeesti keele ja kultuuri suurteoste teaduslikku publitseerimist; lõunaeesti õppetooli asutamist teadusuuringuid koordineeriva ja kõrghariduse andmisega ühendava keskusena. Kooliharidusega seotud tegevuste hulka kuulub lõunaeesti keele ja kultuuri õpetamise korraldamine, selleks ainekavade väljatöötamine, õppematerjalide koostamine ja täiendõppe läbiviimine. Ajakirjanduse valdkonnas oodatakse konkursile taotlusi võru-, setu- või mulgikeelsete väljaannete asutamiseks või arendamiseks, elektroonilises meedias ühekordsete autorisaadete või saatesarjade ellukutsumiseks või jätkamiseks ning internetiväljaannete tegemiseks. Tänapäeva kultuuri valdkonnas oodatakse taotlusi kirjanduse, näite-, heli- ja filmikunsti ning pärimuskultuuri projektide rahastamiseks. Taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada teadus- ja arendusasutused ja muud programmis nimetatud asutused, ajakirjanduse ja tänapäeva kultuuri valdkonnas ka üksikisikud oma põhitöökoha kaudu. Projektide rahastamine toimub kultuuriministeeriumi ja taotluse esitanud asutuse vahel sõlmitavate lepingute alusel. Programmi täieliku tekstiga saab tutvuda Kultuuriministeeriumi interneti koduleheküljel www.kul.ee (ministeerium, programmid) Taotlused tuleb esitada selleks ettenähtud blanketil (vorm 1), mis on saadaval eelnimetatud internetiaadressil või Kultuuriminiteeriumis, Suur-Karja 23. Info telefonil 628 2224. Taotlused esitada kultuuriministeeriumisse (Tallinn 15076, Suur-Karja 23) Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2. märts 2000.