Sa oled siin

Riigi kohanemis- ja lõimumisteenused on hästi vastu võetud

17. juuli 2019 - 16:09
Vahetulemuste esitlus Kultuuriministeeriumis.
Vahetulemuste esitlus Kultuuriministeeriumis.

Civitta Eesti koostatud aruandest selgub, et aastatel 2014-2018 Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) rahastatud kohanemis- ja lõimumisteenustes osalejatest umbes 75% soovitaks teenuseid ka teistele. Kohanemisprogrammi läbinud kinnitavad, et nende teadmised Eesti riigi kohta on paranenud. Lõimumiskoolitustel osalejad hindavad eesti keele oskuse paranemist, tunnetavad paremini Eesti kultuuriruumi ning väärtustavad erinevusi kultuuride vahel.

„Mida rohkem inimesi eesti keelt oskavad ja kultuuri hindavad, seda parem. Rõõm on teada, et seni lõimumisvaldkonnas tehtud töö on olnud asjakohane ja tõhus. Lõimumise plaanid peavad ka edaspidi olema pikaajalised ja kõiki osapooli kaasavad, sest plaanide täitmise edukus sõltub eri kogukondade valmisolekust panustada ja kaasa töötada,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Rahvastikuminister Riina Solman tõdes, et kohanemisprogramm soodustab nende uussisserändajate siia elama asumist, kes on ise valmis ja võimelised panustama Eesti arengusse. „Aruandest selgub, et programmis osalejad on pakutud kohanemisteenustega rahule jäänud. Sellest järeldub, et meetmete senine rakendamine on kulgenud plaanide kohaselt ning on ka edaspidi vajalik. Analüüs annab meile hea sisendi, et oma teenust veelgi paremaks muuta,“ märkis Riina Solman.

Kitsaskohtadena toodi esile sihtrühma madalat teadlikkust teenustest, ebaselgeid seoseid kohanemis- ja lõimumistegevuste vahel ning vähest koostööd teenusepakkujate vahel. Nii Siseministeerium kui ka Kultuuriministeerium on soovitustest lähtuvalt esimesed sammud teinud. Kohanemisprogrammist teadlikkuse tõstmiseks on leitud hankepartner erasektorist ning lõimumisteenustest teadlikkuse edendamiseks parandatakse nõustamisveebi nähtavust.

Kohanemis- ja lõimumistegevused algatati ESF-i toel 2014. aastal ning nende koordineerimise eest vastutavad Siseministeerium ja Kultuuriministeerium. Eesmärk on toetada Eestis elavate vähelõimunud püsielanike ja uussisserändajate aktiivset osalemist tööhõives, elukestvas õppes ja kodanikuühiskonnas. Vahetulemusi hindas konsultatsiooniettevõte Civitta Eesti.

Vahehindamise lõpparuanne on kättesaadav veebilehtedel: www.siseministeerium.ee/et/uuringud; www.kul.ee/et/uudised/uuringud ja https://www.struktuurifondid.ee/et
ESF-st rahastatud kohanemis- ja lõimumistegevuste vahetulemuste hindamist rahastati 85% ulatuses Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest ning 15% ulatuses Eesti Vabariigi riigieelarvest.

Lisainfo
Ave Osman
Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunik
6125242
ave.osman@siseministeerium.ee

Eduard Odinets
Kultuuriministeeriumi välisvahendite juht
628 2208
eduard.odinets@kul.ee

Veel uudiseid samal teemal

Ida Virumaa Tatari Kultuuri Ühing preemiat vastu võtmas. Foto: Viktor Burkivski
27.12.2019|Kultuuriministeerium

Selgusid parimad lõimijad

13. detsembril andsid kultuuriminister Tõnis Lukas ja Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar üle lõimumisvaldkonna 2018.-2019. aasta meedia- ja arenduspreemiad. Preemiad väärtuses 1000 eurot anti üle neljas kategoorias. Tegime võitjatest ning nende tegevustest väikese ülevaate.

Kultuur 2030 arutelu Treski küünis
29.11.2019|Kultuuriministeerium

Uue perioodi alusdokumendid hakkavad kuju võtma

Läheneb aeg, mil saab kokku kultuuri- ja lõimumispoliitika alusdokumentide esialgne tekst. Kuidas dokumentide koostamine on seniajani läinud ning millist infot pakkus sügisene ringsõit kõigis maakondades, tutvustavad Kultuur 2030 protsessi juht Katre Väli ja lõimumiskava juht Olga Sõtnik.