Sa oled siin

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava ootab tagasisidet

6. juuni 2020 - 11:52

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava ootab tagasisidet

Rahvastikuministri ja kultuuriministri koostöös on valminud rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030 koostamise ettepanek. Kuni 17. juunini kestab avalik konsulteerimine, mille käigus on kõigil võimalik esitada arvamusi ja kommentaare valminud dokumendile.

„Eesti elujõulisuse tagab kestlik rahvastik ja sidus ühiskond. Kultuuriministeerium ja Siseministeerium on teinud koostööd selle nimel, et luua alusdokument, mille eesmärgid aitavad seda saavutada. Nüüd ootame tagasisidet kõikidelt kodanikelt ja organisatsioonidelt, kellele on kestlik rahvastik ja lõimumine südamelähedane, et saada parim ja kõiki arvestav arengukava järgmiseks kümneks aastaks,“ ütles Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.

„Arengukava hõlmab sündimust toetava perepoliitika kujundamist, et meie lapsevanematel oleks hea järelkasvu eest hoolitseda. Samuti eestluse hoidmist võõrsil ja meie inimeste tagasipöördumist. Ka Eestis elavate välismaalaste tõhusat kohanemist ja lõimumist meie ühiskonda ning osalust ühises keele- ja inforuumis. Lisaks käsitletakse kogukondliku tegevuse ning kodanikuühiskonna arengut, kuna ühistegevus on alati olnud ja jääb oluliseks osaks eestluse elujõust ka tulevikus,“ ütles Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler Raivo Küüt

Dokumendiga on võimalik tutvuda Valitsuse Eelnõude Infosüsteemis. Arengukava koostamise ettepanekus selgitatakse arengukava koostamise vajadust ja eesmärki, antakse ülevaade valdkonna hetkeolukorrast, olulisematest lahendamist vajavatest probleemidest, esialgne hinnang valdkonna arengukava rakendamisega kaasnevale eeldatavale mõjule ning kirjeldatakse arengukava koostamise juhtimise protsessi, sealhulgas arengukava koostamise ajakava.

Arengukava valmib rahvastikuministri ja kultuuriministri koostöös ning ühisel juhtimisel. Rohkem infot leiab Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi kodulehelt.

Lisainfo

Raivo Küüt
Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler
612 5010
raivo.kyyt@siseministeerium.ee

Piret Hartman
Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
628 2355
piret.hatman@kul.ee

Veel uudiseid samal teemal

Haapsalu muinsuskaitseala. Foto: Reio Avaste
01.07.2020|Kultuuriministeerium

Ajalooliste linnakeskuste muinsuskaitsealade korrastamist toetatakse ligi 2,9 miljoni euroga

Tänasest, 1. juulist avanes taotlusvoor, kust rahastatakse väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimise ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi.

Kalmar Kurs
30.06.2020|Kultuuriministeerium

5 küsimust. Uus välissuhete osakonna juhataja Kalmar Kurs

Kultuuriministeeriumis asub alates 15. augustist välissuhete osakonda juhtima pikaaegse ametnikukogemusega Kalmar Kurs. Saame tuttavaks!