Sa oled siin

Quo vadis, TALLINN CREATIVE?

21. juuni 2018 - 14:29
Anu Lõhmus. Foto: Iris Kivisalu
Anu Lõhmus. Foto: Iris Kivisalu

Riik pakub mitmekesist ja paindlikku keskkonda nii tugistruktuuride, -teenuste kui toetustena, et loovisikud ja loomeettevõtjad jõuaksid oma loomingu ja toodetega tarbijani kohalikul turul ja kaugemal. Jätkame loomemajanduse edendamise ühe ilmasamba – tugistruktuuride oleviku ja tuleviku teemal, millega alustasime maikuu infokirjas. Küsimustele vastab TALLINN CREATIVE: Tallinna Loomeinkubaatori ja Tallinn Design House`i juht Anu Lõhmus.

Kelle jaoks arenduskeskus eksisteerib ja mida ta pakub?

Tallinna Loomeinkubaator on kahtlemata suurim loome-ettevõtluse kompetentsikeskus Eestis nii ettevõtete arvu kui ka tegevuste ulatuse poolest. Meie teenused on suunatud disaineritele, loovinseneridele ja loomemajandusega seotud idufirmadele. Oodatud on sellised ettevõtted, kes on juba alustanud müügiga ning kellel on ambitsioon viia ettevõte rahvusvahelisele turule.

Inkubantidele pakume toeks ettevõtluskogemusega konsultandi ning laia mentorvõrgustiku. Meie ettevõtete edu tagab pikaajaline süsteemne ja struktuurne äriarendustugi ning iganädalased praktikute seminarid ja töötoad. Tallinna Loomeinkubaatoris saab üksikesemete valmistajast laia tooteportfelliga disainer, hobiettevõtjast tööandja ja julgelt unistajast eksportija.

Tallinn Design House`i fookusklient on disainerbränd, kes omab selgelt eristuvat isikubrändi ja tootedisaini arvestatavat portfelli, on loonud terviklikud tooteperekonnad ja omab sellega kaasnevalt ka vastavat tootmisvõimekust. Samuti eeldame, et ettevõtjal on juba toimiv müügivõrgustik ja arvestatav müügikäive. Sellisele kliendile pakume jaemüügikanalit hinnatud asukohas koos kaasneva turundustoega toote esitlemisest ühisturunduseni ning teavituskampaaniateni, aitame läbi viia müügiesitlusi ja kliendiüritusi ning koostöös välispartneritega laiendame tema müügivõrgustikku.

Kas ja kuidas on aastate jooksul muutunud arenduskeskuse klient ning tema ootused ja vajadused?

Turul on märkimisväärselt suurenenud nõudlus käsitööliste, tootvate disainerite ja loomevaldkonna teenuste järele. See on kooskõlas viimase viie aasta globaalse trendiga, mille kohaselt  kliendid väärtustavad aina enam autori omaloomingut, unikaalset brändi ja sünnilugu selle taga.

Suurenenud nõudlusega on sammu pidanud ka pakkumine, mistõttu on kasvanud ka teenusepakkujate arv – loovisikul ja -ettevõtjal on praegu rohkem võimalusi ja valikut tugiteenuste kasutamisel. Samuti on meie klient muutunud palju teadlikumaks, mida ta täpselt teenusepakkujalt vajab.

Kuidas arenduskeskuse visiooni ja tegevusi planeeritakse, arvestades nii Eestis kui ka mujal maailmas selles vallas toimuvat?

Loomeinkubaatori algatamine nüüdseks üle 10 aasta tagasi oli suur samm ja tagasivaates väga õigel hetkel n-ö aia harimine. Mul oli tollal selge eesmärk luua tingimused, kus loovisikud saaksid sobivate tugiteenuste abil alustada ettevõtlusega ja käsitööndusliku tegevuse seeriatootmiseks kasvatada. Ideeks oli luua keskkond, kuhu eri valdkondade disainerid saaksid rajada oma stuudiod ja töökojad ning üheskoos tekiks selline sünergia, kus sünnib midagi ootamatut ja uut.

Loomeinkubaator avati 2009. aasta sügisel ja esimeste asukate hulgas olid ehtedisainerid, klaasikunstnikud, sisekujundajad, rõivadisainerid, arhitektid, tekstiilikunstnikud, videolahenduste tootjad ja nutika robotmannekeeni arendajad. See on olnud läbi aastate Loomeinkubaatori unikaalsus ja eripära, et ühes majas saavad hoo sisse nii disainerid kui ka tehnoloogiavaldkonna idufirmad.

Järgmise sammuna avasime 2012. aastal Loomeinkubaatori juures disainerite loomingu tutvustamiseks ja müügiks showroom-disainipoe ZERO inkubaatori. Viie aastaga jäid olemasolevad ruumid väikeseks ja 2017. aastal avasimegi EASi ja Tallinna linna toel Tallinn Design House’i Rotermanni kvartalis.

Tallinn Design House on meie nägemuses Eesti disaini ühisturundus- ja ekspordiplatvorm, mis tegutseb samaaegselt kontseptuaalse disainipoena. See on koht, kus disainer saab multibrand-keskkonnas reaalse kaubandus- ja konkurentsikogemuse, mis aitab suunduda edasi välisturgudele. Lisaks vahendame väliskontakte ja korraldame väiksemaid ning suuremaid välismissioone.

Vaadates tänast päeva ja ettepoolegi, on selge, et disainerite töövorm jääb pikaks ajaks valdkonna eripära tõttu suurel määral sarnaseks. Enamjaolt on tegu väikeste, 1-2 töötajaga ettevõtetega, kus omanik(ud) on kõikvõimalikes killustunud rollides, mis sageli on keskendunud igapäevategevustele ja vähem arendus- ja strateegia küsimustele. Usun, et usaldusväärne ja oma kliente kuulav katusorganisatsioon saab siin palju toeks olla.

Eesti väiksuse tõttu ei suuda selline organisatsioon ilmselgelt ennast liikmemaksude ja teenustasude tulude baasil ära majandada. Tallinna Loomeinkubaatori näitel on teenuste omaosaluse määr 20%, meie järjepidevus ja tegevused tuginevad Tallinna linna iga-aastasele toetusele. Riigi ja omavalitsuse prioriteedid otsustavad, milliseid valdkondi millises mahus toetatakse, kus perspektiivi nähakse, või kui soovite, milline valdkond on ennast perspektiivika ja väärtustloovana tõestanud.

Milline on arenduskeskuse rahvusvaheline positsioon ning kuidas seda ära kasutate?  

Välispartneritega kohtumiste ja väliskoolituste põhjal võime julgelt öelda, et meie siin Eestis oleme arvestatavad tegijad! Inkubaatori 12 aastat ajalugu on loonud märkimisväärse kompetentside pagasi ning suure kontaktvõrgustiku. Lisaks enda maja teadmistele ja läbiproovitud „tehnoloogiale“ ettevõtete turupüsivaks aitamisel toetab meid oma hindamatu teadmistepotentsiaaliga mentorvõrgustik.

Mis puutub eksporti, siis sellele pole mõtet enne mõelda, kui koduturul asjad korras: bränd ja tooteperekonnad üles ehitatud, hinnastamine ja kaubandustegevused toimivad, turundusstrateegiad on läbi proovitud, pidev tootearendusprotsess ja igapäevased töörutiinid paigas. Meilt on toeks mitmekülgne know-how välisturgudele sisenemiseks, mis on peamiselt varasemal teiste ettevõtete tegevuspraktikal põhinev. Saame ära kasutada inkubaatori kontaktvõrgustikku esmaste sidemete loomiseks ja tuua ettevõteteni teavet sihtturul toimuva osas, sh messide, disainiturgude, butiikide ja ärimudelite osas. Aeg-ajalt korraldame eri riikides ka pop-up väljapanekuid, osaledes asukohariigi disainisündmustel.

Tallinn Design House otsib välisturgudel kontakte ja väljundeid meil esindatud brändide jaoks. Fookuses on kaugemad riigid ja piirkonnad, mille suunal brändil üksinda tegutseda oleks keeruline. Panustame väga suurelt ühisturundusse, püüame nutikalt samade materjalidega mõjuda nii koduturul kui väljapoole. Meie turundustöö ei piirdu sotsiaalmeedia ja flaieritega – töös on brändiraamat, valminud esimesed videod ja multibrand taasesitused.

Käesoleva aasta juunis korraldasime Eestis rahvusvahelise kontaktsündmuse Creative Meetup, kus osales ligi 20 tugiorganisatsiooni mitmelt eri kontinendilt. Loodame selle abil luua platvormi ettevõtete, coachide ja mentorite vahetuseks.

Lõpetuseks, millisena võiks välja näha loomemajanduse tugistruktuuride võrgustik aastal 2023?

Tugistruktuurid on tuleviku teerajajad, nii nagu meiegi käivitasime Loomeinkubaatoris 2017. aastal eksperimentaalse FashionTech suuna. Kindlasti võiks tugistruktuuride võrgustik olla rahvusvahelisem ja seejuures piirkonnakeskne, Põhjala ja Baltikum. 

Nagu uitmõte sellest, et Eesti, Läti ja Leedu ühine disainisaatkond organiseerib Tokyos Balti disainerite väljapanekuid ja kontaktiotsinguid.

Pikemas perspektiivis on arenduskeskused-inkubaatorid üha enam ka oma klientide promootorid. Arenduskeskused on tulevikus kindlasti erinevaid valdkondi rohkem siduvad, näiteks loomemajandus-tööstus-tehnoloogia. Ühistegevus loob võimaluse näha suurt pilti ja pakkuda inimese- ja keskkonnakeskseid lahendusi.

* * *

Tallinna Loomeinkubaator pälvis üle-Euroopalisel ettevõtluskonkursil European Business Awards 2017-18 Innovatsiooni kategoorias parima kohaliku ettevõtte auhinna. 2017. aasta detsembris valiti Tallinna Loomeinkubaator European Business Awards Innovatsiooni kategoorias ligi 3000 ettevõtte seast „One to Watch“ ettevõtteks, kus hinnati Tallinn Design House’i kui edukalt käivitatud disainerite ühisturundus- ja ekspordiplatvormi. European Business Awards on on üks suurimaid ja tuntumaid ettevõtluskonkursse Euroopas, kus käesoleval aastal osales üle 33 000 ettevõtte 34-st riigist, sealhulgas 65 ettevõtet Eestist.

 

Veel uudiseid samal teemal

ÜRO põliskeelte aasta Eestis logo
15.02.2019|Kultuuriministeerium

ÜRO põliskeelte aasta väärtustab ka Eestis kõneldavaid keeli

Eesti Kirjanike Liidu maja musta laega saalis avatakse täna, 15. veebruaril algusega kell 11.00 pidulikult ÜRO Peaassamblee välja kuulutatud põliskeelte aasta Eestis. Eestis on UNESCO eestvõttel toimuva üleilmse teema-aasta fookuses eesti murdekeeled ja kohalikud keeled.

Telestuudio. Foto: Kultuuriministeerium
14.02.2019|Kultuuriministeerium

Algas konkurss üleriigilise televisiooniteenuse tegevusloa väljaandmiseks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kuulutas välja konkursi vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenuse osutamise tegevusloa väljaandmiseks.