Sa oled siin

Peatati OÜ Bossler Grupile antud ringhäälinguluba

5. jaanuar 2001 - 0:00

Kultuuriminister Signe Kivi peatas oma käskkirjaga ajutiselt OÜ Bossler Grupile välja antud ringhäälinguloa. Põhjuseks on ringhäälinguloa tingimuste jäme rikkumine ning ringhäälinguloa tingimustele mittevastava raadioprogrammi edastamine. Kultuuriministri käskkirjaga anti 26. juunil 2000.a. OÜ-le Bossler Grupp ringhäälinguluba venekeelse raadioprogrami Raadio Pikk edastamiseks Tallinnas sagedusel 104,9 MHz. Raadio Pikk pidi alustama saateid hiljemalt 20. detsembril 2000.a., kuid märgitud päeval see raadioprogramm eetrisse ei läinud. Kultuuriministeerium tegi mullu 21. detsembril OÜ-le Bossler Grupp ettekirjutuse ringhäälinguloa tingimiste rikkumise pärast ning kohustas alustama saategegevust hiljemalt 28. detsembril. Viidates raskustele tehnilise loa saamisel raadiosaatja tööks ei alustanud OÜ Bossler Grupp raadioprogarmmiga Raadio Pikk ka ettekirjutuse määratud ajal. Kultuuriministeerium pidas OÜ Bossler Grupi viivitamist saatetegevuse alustamisega põhjendamatuks. Samas edastatakse Tallinnas sagedusel 104,9 MHz juba kaks päeva Venemaa raadioprogrammi Russkoje Radio, mitte aga ettenähtud programmi Raadio Pikk. Ringhäälinguloa tingimuste kohaselt peab programmis Raadio Pikk sõnaline osa olema vähemalt 50 %. Programmi üldiseloomustuseks on venekeelne uudiste- ja sõnaraadio ning eetris peab olema selle raadiojaama enda toodetud või ka sisseostatud, kuid vaid selles kanalis kõlav originaalprogramm, mis kajastab kohalikku elu, s.h. kohalikke uudiseid. Praegu kõlav Venemaa raadioprogrammm Russkoje Radio ei vasta ühelegi nendest tingimustest. Eestis tegutseb seadusekohaselt raadiprogarmm Russkoje Radio, mis kasutab sama kaubamärki. Peale ringhäälinguloa tingimuste rikkumise on OÜ Bossler Grupi tegevus seega vastuolus ka kaubamärgiseaduse nõuetega. Ringhäälinguseaduse ja ringhäälinguloa tingimuste jämedad rikkumised olid põhjuseks, miks kultuuriminister otsustas peatada OÜ-le Bossler Grupp väljaantud ringhäälingloa kehtivuse kuni 15. jaanuarini k.a. Sellekohase ettepaneku tegi kultuuriministrile täna koosolnud ringhäälingulubade komisjon. OÜ Bossler Grupp peab alates 15. jaanuarist k.a. minema eetrisse nõuetekohase programmiga Raadio Pikk, vastasel korral võidakse talle väljaantud ringhäälinguluba tunnistada kehtetuks.