Sa oled siin

Oluline teada taotlusvoorude kohta

26. märts 2020 - 20:48
Sakala teatrimaja. Foto: Kultuuriministeerium
Sakala teatrimaja. Foto: Kultuuriministeerium

Kultuuriministeeriumi ja allasutuste sündmustele keskenduvad taotlusvoorud on eriolukorrast tulenevalt ajutiselt peatatud või on taotluste esitamise tähtpäeva edasi viidud. Samadel tingimustel jätkuvad taotlusvoorud, mille fookuses ei ole sündmused, näiteks taluarhitektuuri arendamine või partnerorganisatsioonide toetamine. Palun tutvuge võimalike muudatustega iga vooru juures!

Riigisisesed sündmused ning voorud, mida pole veel välja kuulutatud

 

Väljakuulutamise kuupäev otsustatakse pärast eriolukorra lõppemist 1. mail või hiljem, kui eriolukorda pikendatakse.

Avatud voorud 

 

Taotluste esitamise tähtpäeva viiakse edasi, nii et see lõppeks üks kuu pärast eriolukorra lõppemist. See annab taotlejatele piisava aja, et hinnata planeeritavate sündmuste toimumise asjaolusid. Taotleja, kes on juba taotluse esitanud, saab oma taotlust vajadusel muuta.  

Suletud voorud, mille menetlemiseks ei saa eriolukorra tõttu koguneda 

 

Menetlustähtaega pikendatakse, nii et see toimuks 2 nädalat pärast eriolukorra lõppu. Samal ajal võimaldatakse taotlejatele projektide muutmine, tagasivõtmine või täiendamine. 2 nädalat on vajalikud, et taotlejal oleks piisav aeg hindamaks planeeritud sündmuse toimumise asjaolusid.

Voorud, millest toetused on ära jagatud

 

Esmalt, Kultuuriministeerium palub nendel projektitoetuse saajatel, kes on ministeeriumist saanud toetust oma projektide elluviimiseks, vaadata üle oma esitatud taotlused. Palume vajadusel võtta ühendust ministeeriumi taotlusvooru koordinaatoriga, et arutada läbi võimalikud lahendusvariandid.

1. Abikõlbulikkuse perioodi muutmine

Kui toetuse saajal tekib vajadus muuta taotluses esitatud abikõlbulikkuse perioodi, siis teavitus selle kohta tuleb esitada toetuste menetlemise süsteemi (TMS) kaudu teavituskirjade käskluse – kui toetust on TMS-is menetletud. Ka võib teavituse saata e-postile min@kul.ee.

Juhul, kui soovitakse projekti abikõlbulikkuse perioodi muuta, palume taotluse esitamisel lähtuda toetuse määruses toodud tingimustest ja lisada muutmise põhjendus. Taotluses toodud abikõlbulikkuse perioodi saab muuta või pikendada perioodi ulatuses. Info selle kohta on taotlusvooru tingimuste määruses.

2. Taotluses toodud eesmärki ei ole võimalik saavutada või projekt jääb ära

Kui toetuse saajale on toetus juba eraldatud, aga projekt jääb ära, näiteks sündmust ei toimu, siis peab toetuse saaja toetuse andjale esitama aruande ning tagastama koos aruandega kasutamata toetuse. Aruandele tuleb lisada kuludokumendid juba tehtud kulude kohta. Aruanne tuleb esitada kas TMS-i kaudu – kui toetust on seal menetletud – või toetuse andja e-postile min@kul.ee.

Tehtud kulude abikõlbulikkuse hindamisel arvestatakse, kas toetuse saaja on kasutanud ära kõik võimalused tehtud kulutuste tagasi saamiseks või vältimiseks, sealhulgas kas kulutused on tehtud tingimuses, kus ei olnud võimalik ette näha temast sõltumatuid asjaolusid.

Toetuse saajal palume toetuse andjale esitada:

  • info ja dokumendid tegevuse ärajäämise või vähenenud ulatuse kohta. Lihtsustatud kuluhüvitamisviiside korral piisab üksnes sellest teabest või infost. Kui kulu on erakorralise olukorraga kaudselt seotud, siis ka põhjendus sellise seose olemasolu kohta; 
  • ürituste korral tõendus, et toetuse saaja ei saa tegevuse/kauba/teenuse pakkujale makstud summat tagasi või saab osaliselt;
  • kindlustusandja otsus või muu kirjalik dokument (näiteks kindlustuspoliis või kindlustuse üldtingimused), millest nähtub, et kindlustus ei kata tehtud kulutusi;
  • kreeditarved (majutus, lennupilet jmt).

Toetuse andjal on õigus küsida täiendavaid küsimusi või dokumente abikõlbulikkuse tõendamiseks.

3. Kui taotleja kohta on otsus tehtud, kuid toetust ei ole välja makstud

Kui toetuse saajale toetust ei ole välja makstud ja toetuse saaja teab, et tema projekt jääb ära, siis palume toetuse andjale esitada toetuste menetlemise süsteemi kaudu, kui toetust on seal menetletud, või toetuse andja e-postile min@kul.ee toetusest loobumise avaldus. 

 

 

Veel uudiseid samal teemal

22.01.2021|Kultuuriministeerium

2021. aasta loometoetused on kinnitatud

2021. aasta loometoetuse kokku 17 saajat on selgunud. Toetuse saajaid on teavitatud meilitsi. 

Foto: Kultuuriministeerium
22.01.2021|Kultuuriministeerium

Algavad spordivaldkonna kriisiabi taotlusvoorud

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute kahju kompenseerimiseks algavad saavutusspordi võistluste korraldamise, spordiobjektide ülalpidamise ja treenerite tööjõukulu erakorralise kompenseerimise taotlusvoorud. Saavutusspordi toetusi jagab Kultuuriministeerium, spordiobjekte ja treenereid puudutavate taotlusvoorudega tegeleb Spordikoolituse- ja Teabe SA (SKTSA).