Sa oled siin

Nõupidamine Tartu Kunstimuuseumi tuleviku teemal

23. märts 2000 - 0:00

Täna, 23. märtsil toimus Kultuuriministeeriumis nõupidamine Tartu Kunstimuuseumi tuleviku teemal. Nõupidamise kutsus kokku kultuuriminister Signe Kivi ning sellest võtsid osa Tartu Kunstimuuseumi direktori konkursikomisjoni, Muuseuminõukogu, kunstiavalikkuse ja Tartu Kunstimuuseumi esindajad. Koosoleku kokkukutsumise tingis tähtaeg, mille konkursikomisjon oli määranud uue konkursi korraldamiseks - aprilli algus. Ühtlasi soovitas minister selgitada ja analüüsida avalikkuses tekkinud arusaamatust seoses ministeeriumi muuseuminõuniku Ülle Reimetsa poolt välja pakutud eesti muuseumisüsteemi korrastamise esialgse visiooniga. Kultuuriminister avaldas kahetsust, et esialgset kavandit on avalikkus asunud kritiseerima kui otsust või lõppdokumenti, samas väljendas aga heameelt, et ühiskonnas on vallandunud nii lai muuseumiteemaline arutelu kõige erinevamates ringkondades. Ministri sõnul võib loota, et nii mõnedki inimesed, kes oma jalga siiani muuseumidesse pole tõstnud seda nüüd kasvõi uudishimust teevad. Ühtlasi kinnitas minister, et kartus, nagu kavatseks Kultuuriministeerium kiiresti ja läbimõtlematult muuseumides ümberkorraldusi teha on täiesti põhjendamatu. Muuseuminõukogu esimees Marika Valk ja aseesimees Toomas Tamla andsid ülevaate Muuseuminõukogu 8. märtsil toimunud istungist, kus arutati ministeeriumi muuseuminõuniku poolt välja pakutud visiooni ning selles sisalduvat ettepanekut - ühendada Tartu Kunstimuuseumi juhtimine Eesti Rahva Muuseumi omaga. Idee põhjenduseks on võimalus uue ERM-i hoone ehituse käigus lahendada ka Tartu Kunstimuuseumi tõsine ruumiprobleem ning lootus, et ERM-i aktiivne ja kaasaegselt mõtlev juhtkond eesotsas Jaanus Plaadiga aktiviseeriks ka Tartu Kunstimuuseumi tegevust. Toomas Tamla lükkas ümber väite, nagu oleks Muuseuminõukogu lükanud arutamiseks pakutud visiooni tagasi või andnud sellele negatiivse hinnangu. Ta kinnitas, et Muuseuminõukogu andis kavale peaaegu üksmeelselt positiivse hinnangu, kuid ei langetanud konkreetset otsust, kuna pidas vajalikuks eelnevalt ära kuulata Eesti Rahva Muuseumi nõukogu seisukoha. Ka leidis Muuseuminõukogu, et reform saab toimuda vaid laiemat konteksti silmas pidades ning Tartu Kunstimuuseumi küsimust ei tohi otsustada sellest eraldi. Marika Valgu sõnul on vaja otsustada, kuidas töö ja arutelu muutuste üle korrektselt läbi viia, kes hakkab arengukava välja töötama ning kuidas seda tööd finantseeritakse. Eesti Rahva Muuseumi nõukogu liige, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor ning ERM-i nõukogu liige Krista Aru andis edasi nõukogu koosoleku eitava hinnangu kavale liita Tartu Kunstimuuseum ERM-iga ning soovitas edaspidiseid lahendusi otsida koostöös Tartu linnaga. Eesti Vabaõhumuuseumi direktor Merike Lang tõi näiteks Hollandi muuseumide arenguprotsessi, kus kõigepealt pakuti välja kõige radikaalsemad lahendused, seejärel tehti kõigile väljapakutud ideedele põhjalik uurimus ning seejärel valiti välja lahendused, mille alusel hakati läbi viima muutusi. Merike Lang pidas oluliseks, et nii muuseumitöötajad kui avalikkus mõistaksid, et Eestis on käimas alles esimene - teeside püstitamise aeg, kus tasub välja tulla kõige erinevamate mõtete, ideede, ettepanekutega ilma, et neist ühtegi valeks tunnistataks või hukka mõistetaks. Millised ideed on õiged, peab näitama terviklik uurimine ja analüüs. Tartu Kunstimuuseumi teadussekretär Reet Pulk andis ülevaate muuseumi ruumide praegusest olukorrast ning kinnitas, et esialgu on kogud väljaspool hädaohtu ning koostöös erinevate institutsioonidega on ajutiselt lahendatud ekspositsioonipinna küsimus. Arvestades erinevaid seisukohti otsustas koosolek, et esialgu on põhiküsimuseks Tartu Kunstimuuseumile võimeka juhi leidmine. Selleks tehti kultuuriministeeriumile ettepanek kasutada kogemust, mis andis väga hea tulemuse Muinsuskaitseinspektsiooni peadirektori leidmisel. Koosolek tegi kultuuriminister Signe Kivile ettepaneku valida välja vähemalt kaks võimekat kandidaati konkursikomisjonile arutamiseks. Kultuuriminister kiitis ettepaneku heaks ning lubas oma ettepanekud aprillikuu lõpuks komisjonile esitada. Koosolekust võtsid osa kultuuriminister Signe Kivi, Tartu Kunstimuuseumi direktori konkursi komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi kantsler Margus Allikmaa ja liikmed Jaan Elken (Eesti Kunstnike Liidu president), Marika Valk (Eesti Kunstimuuseumi peadirektor), Jaanus Plaat (Eesti Rahva Muuseumi direktor), Krista Roosi (Tartu Kunstikooli direktor) ja Ebe Nõmberg (kultuuriministeeriumi kunstinõunik); Muuseuminõukogu aseesimees Toomas Tamla (Eesti Ajaloomuuseumi direktor) ja liige Jaak Pihlak (Viljandi Muuseumi direktor); Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia õppejõud), Reet Pulk (Tartu Kunstimuuseumi teadusekretär) ja Reet Mikkel (Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna juhataja.