Sa oled siin

Muuseuminõukogu kogunes esimesele töökoosolekule

11. oktoober 2000 - 0:00

Täna, 11.oktoobril toimus Kultuuriministeeriumis Muuseuminõukogu uue koosseisu esimene töökoosoleku. Muuseuminõukogu tegi kultuurminister Signe Kivile ettepaneku nimetada Muuseuminõukogu esimeheks Lylian Meister. Aseesimehe kandidaadi esitab ministrile esimees. Muuseuminõukogu arutles muuseumides viimastel aastatel toimunud arenguid. Enne järgmist, 8. novembrile kavandatud istungit arutab nõukogu interneti vahendusel läbi koosseisu aseesimehe Toomas Tamla poolt esitatava kokkuvõtte eelmise kooseisu tööst, sõnastab oma hinnangud ja probleemid. Järgmisel istungil on kavas sõnastada märksõnad lähitulevikus tegutsemiseks. Muuseuminõukogu uut koosseisu tervitas ka kultuuriminister Signe Kivi, kes tänas koostöövalmiduse eest, tutvustas Eesti Kunstimuuseumi uue hoone ehitusega seonduvat problemaatikat. Ministri sõnul seisavad meie muuseumid muutuste lävel ning ta ootab uuelt, väga erinevaid kultuurivaldkondi esindavalt Muuseuminõukogult professionaalset analüüsi, julgust ja vastutust muuseumide lähiaastate arengukava koostamisel. Istungil osalesid: Krista Aru - Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Ivi Eenmaa - Riigikogu liige Sirje Helme - Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juhataja Toomas Kivimägi - Pärnu maavanema volitatud esindaja Aet Maatee - Pärnu Maavalitsuse kultuurinõunik Jüri Kuuskemaa - Eesti Kunstimuuseumi väliskunstimuuseumi kuraator Merike Lang - Eesti Vabaõhumuuseumi direktor Lilian Meister - Eesti Kunstiakadeemia prorektor Jaak Pihlak - Viljandi Muuseumi direktor Jaanus Plaat - Eesti Rahva Muuseumi direktor Heiki Pärdi - ICOM-i Eesti rahvuskomitee aseesimees Urmas Selirand - Hiiumaa Muuseumi direktor Toomas Tamla - Eesti Ajaloomuuseumi direktor Ülle Reimets - kultuuriministeeriumi muuseuminõunik puudus: Tannar Ruuben - ennistuskoja "Kanut" direktor, kes viibib ametialasel komandeeringul.