Sa oled siin

Muinsuskaitse Nõukogu arutas Riigi Muinsuskaitseinspektsiooni direktori ametikoha täitmise küsimust

11. november 1999 - 0:00

Täna toimus Kultuuriministeeriumis Muinsuskaitse Nõukogu koosolek, mille päevakorras oli küsimus Riigi Muinsuskaitseinspektsiooni direktori ametikoha täitmisest. Konkurss Muinsuskaitsenspektsiooni direktori kohale ei lahendanud probleemi, kuna konkursi võitnud Liisa Pakosta loobus ametist seoses abilinnapea ametikohale asumisega. Tänaseks väljakujunenud situatsioonis on kultuuriministril võimalus kas kuulutada välja uus konkurss või nimetada Muinsuskaitseinspektsiooni direktori kohale kohusetäitja. Enne otsuse langetamist soovis kultuuriminister kuulata ära Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekud. Muinsuskaitse nõukogu ei pea otstarbekaks kuulutada välja uut konkurssi, kuna see tähendaks taas probleemi lahenduse edasilükkumise mitmeks kuuks, teiselt poolt ei ole kindel, et konkursi käigus leitakse sobiv direktori kandidaat. Nõukogu tegi ministrile ettepaneku nimetada direktori kohusetäitja kandidaat, kelle sobivuse kohta esitab oma seisukoha ka Muinsuskaitse Nõukogu. Ühtlasi leidis Nõukogu, et direktori kohusetäitja ei pea omama muinsuskaitse alase tegevuse kogemust, eelkõige oodatakse kandidaadilt head juhtimisoskust ning organiseerimisvõimet. Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul arutati ka Saaremaa aardeleiu leiutasu küsimust. Lähtudes muinsuskaitseseaduse §3 ja tuginedes ekspert hr IVAR LEIMUSE hinnangule, otsustati maksta Riigi Muinsuskaitseinspektsioonile esitatud taotluse põhjal Saaremaa aardeleiu leidjatele välja leiutasu 50% ulatuses leiu koguväärtusest ehk 30 tuhat krooni, mis jaotub võrdsetes summades kolme leidja vahel. Lisaks Muinsuskaitse Nõukogu liikmetele võtsid koosolekust osa kultuuriminister Signe Kivi ning ministeeriumi kantsler Margus Allikmaa.