Sa oled siin

Ministrid Mailis Reps ja Indrek Saar juhivad täna ning homme Brüsselis Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordiministrite nõukogu

20. november 2017 - 8:07
Euroopa lipud. Foto Georges Boulougouris, Euroopa Komisjon
Euroopa lipud. Foto Georges Boulougouris, Euroopa Komisjon

Täna, 20. novembril algab Brüsselis kahepäevane Euroopa Liidu hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu istung. Täna kohtuvad haridus- ja teadusminister Mailis Repsi juhtimisel liikmesriikide hariduse ja noortevaldkonna ministrid, et võtta vastu Eesti eesistumise ajal koostatud järeldused nutika noorsootöö ning üld- ja kõrghariduse teemadel ning kujundada ühtne lähenemisviis Euroopa solidaarsuskorpuse määruse ettepaneku suhtes. Homme kohtuvad kultuuriminister Indrek Saare juhtimisel kultuuri- ja spordiministrid, et võtta vastu järeldused kultuuri kättesaadavuse edendamise kohta digivahendite kaudu ning spordis treenerite rolli kohta ühiskonnas. Samuti arutatakse kultuuri rolli sidusate ühiskondade kujundamisel ning koos Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Thomas Bachiga spordi peamisi väljakutseid 21. sajandil.

Noorteministrite kohtumisel on plaanis kinnitada Euroopa Liidu Nõukogu järeldused nutika noorsootöö teemal, mis käsitlevad digi-innovatsiooni noortevaldkonnas. Nutika noorsootöö kontseptsioon on alguse saanud Eestist ning kujunenud Euroopa noortevaldkonnas tervitatavaks uuenduseks.

Esmakordselt saavad noored öelda sõna sekka noorteküsimuste ministrite poliitilises arutelus, mis keskendub Tallinna noortekonverentsilt alguse saanud teemadele, mis võiksid noori tulevikus mõjutada, ning avaldada arvamust, kuidas EL saaks nendesse teemadesse panustada. Selleks luuakse neile võimalus sotsiaalmeedia kaudu, täpsemalt saavad noored selleks kasutada Twitteris teemaviidet #youthministers.

Noortevaldkonna ministrid soovivad saavutada üldise lähenemisviisi ka Euroopa solidaarsuskorpuse teemal. Euroopa solidaarsuskorpus on Euroopa Komisjoni algatus, millega soovitakse luua noortele täiendavaid võimalusi vabatahtlikus tegevuses osalemiseks, noorte omaalgatuslikeks projektideks ning solidaarsuse suunitlusega praktikaks ja tööks.

Haridusnõukogu algab ministrite mõttevahetusega tõhusate õpikeskkondade strateegiate ja laste arengut toetavate õppekavaväliste tegevuste teemal. Kohal viibivad ka eesti lapsed ja nende õpetaja, et tutvustada robootikaoskuste arendamist ja robootikaringi tegevusi väikeses Rakke põhikoolis. Haridusministritel on plaanis vastu võtta kolm dokumenti: nõukogu soovitus lõpetanute käekäigu jälgimise kohta, nõukogu järeldused kõrghariduse kaasajastamise kohta ning nõukogu järeldused koolihariduse ja suurepärase õpetamise kohta. Lisaks arutlevad ministrid kutsehariduse tuleviku teemal. Arutelu juhatab sisse aasta ettevõtja Risto Mäeots. Eesti eesistumise ajal käsitletavad teemad moodustavad olulise terviku, kuna pakuvad strateegilist koostöövisiooni kõikides haridusvaldkondades.

Homme, 21. novembril koguneb nõukogu arutama kultuuri- ja sporditeemasid kultuuriminister Indrek Saare juhtimisel. Hommikul toimuvas kultuurinõukogus on kavas võtta vastu järeldused, mis käsitlevad kultuuri kättesaadavuse edendamist digivahendite kaudu. Järeldustes keskendutakse kultuuriorganisatsioonide rollile ja suhtele publikuga üha muutuvas digitaalkeskkonnas. Lisaks sellele arutlevad ministrid kultuuri rolli üle Euroopas sidusate ühiskondade kujundamisel, suurenenud rände ja inimeste liikuvuse kontekstis. Kultuuriministrite mõttevahetusele nõukogus annab hoogu festivali Tallinn Music Week asutaja Helen Sildna inspiratsioonikõnega: „Kultuur ja loovus kui kuuluvustunde ja positiivse muutuse algataja ühiskonnas“. Nõukogu saab ülevaate ka audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbirääkimiste hetkeseisust.

Spordiministrite nõukogu koguneb päeva teises pooles, selle eel kohtuvad spordiministrid ja Euroopa Komisjoni spordivaldkonna eest vastutav volinik Tibor Navracsics Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Thomas Bachiga, et arutada koostöö tõhustamist Euroopa Liidu, liikmesriikide ja spordiliikumiste vahel. Kohtumisele järgneval nõukogu istungil võtab nõukogu Eesti juhtimisel vastu järeldused treenerite sotsiaalsest rollist ühiskonnas ning resolutsiooni Euroopa Liidu sporditeemalise struktureeritud dialoogi edasi arendamise kohta. Seejärel jätkub ühine mõttevahetus koos ROKi president Bachiga spordi peamiste väljakutse ja nende lahendamise üle 21. sajandil.

Lisainfo Euroopa Liidu Nõukogu veebilehel.


Pressikontakt:

Riina Soobik
Haridus- ja Teadusministeerium / Kommunikatsiooniosakonna nõunik
+372 534 00736
info@hm.ee

Kai-Ines Nelson
Kultuuriministeerium / Pressiesindaja
+372 5568 9644
kai-ines.nelson@kul.ee

Veel uudiseid samal teemal

Eesti Rahva Muuseumi püsinäitus "Kohtumised". Foto: Berta Vosman (ERM)
12.09.2018|Kultuuriministeerium

Uuring: muuseumid ja raamatukogud on populaarsed, arendamist vajavad uued teenused

Kultuuriministeerium koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja uuringufirma Kantar Emoriga tutvustas täna, 12. septembril Eesti muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate värske uuringu tulemusi. Saadud tulemused aitavad kaasa poliitikakujundamisele ning edasistele tegevustele, mis võiksid veelgi suurendada Eesti muuseumide ja raamatukogude atraktiivsust ja külastatavust.

Valletta, Euroopa kultuuripealinn 2018. Foto: Jason Borg, Malta valitsus
30.08.2018|Kultuuriministeerium

Riik rahastab Euroopa kultuuripealinna 2024 kuni 10 miljoni euroga

Valitsus otsustas täna, 30. augustil, et tulevast Eesti kultuuripealinna rahastatakse kuni 10 miljoni euroga. Kultuuripealinna toetuse kohta esitab Kultuuriministeerium koostöös Rahandusministeeriumiga taotluse tuleval kevadel, kui algab riigi eelarvestrateegia koostamine aastateks 2021 kuni 2024.