Sa oled siin

Lõppes Läänemeremaade kultuuriministrite konverents

22. september 1999 - 0:00

20.-21.septembrini toimus Gdanskis Läänemeremaade kultuuriministrite neljas konverents. Konverentsil olid esindatud kõik 11 Läänemere-äärset riiki, nende hulgas ka Norra ja Island. Kohal olid kaheksa maa ministrid, eksperdid ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad (Euroopa Nõukogu, Põhjamaade Ministrite Nõukogu). Konverents keskendus kolmele regiooni kultuurialase koostöö põhiteemale: · koostööinfrastruktuurid, eelkõige kümme aastat toiminud ARS BALTICA koostöövõrgustiku struktuuri kaasajastamine; · regiooni ühise pärandi säilitamine, sellele erilise tähelepanu pööramine ning pärandi käsitlemine laiemas kultuurilises kontekstis. Sel alal tulemuslikult tegutsev töörühm jätkab tööd kuni järgmise ministrite kohtumiseni aastal 2001 Kopenhagenis. · kommunikatsiooni parandamine uue tehnoloogia võimaluste abil ning selle olulisuse rõhutamine. BIN projekti ning uue meedia edukas kasutamine kultuurikommunikatsioonis on teinud võimalikuks kolme erineva maa muusikute ja kunstnike simultaanse ühisesinemise ning loonud kultuurivõrgustiku mis ületab riigipiire ja keelebarjääre. Kõne all oli ka kultuurikoostöö võimalike uute vormide ja struktuuride loomine Läänemere piirkonnas . Konverentsi töö võtab kokku ühisdeklaratsiooni, mis peab vajalikuks kultuuripärandi säilitamist uue tehnoloogia abil, integreerides juba toimivaid võrgustikke. Konverentsi tunnussõnaks sai konsensus ning juba toimumiskohale iseloomulik solidaarsus ümarlaua taga istuvate erinevate maade ministrite, kultuuriekspertiide ja ametnike, kuid ka mitteriiklike organisatsioonide esindajate vahel. Konverentsil osales ning tegi ettekande Eesti kultuuriminister Signe Kivi. Eesti delegatsiooni kuulusid veel Kultuuriministeeriumi Välissuhete büroo juhataja Helle Puusepp ning Eesti Ajaloomuuseumi direktor Toomas Tamla. Helle Puusepp tegi ettekande Balti Ministrite Nõukogu tööst. Toomas Tamla kuulus rahvusvahelise kultuuripärandi kaitsega tegelevasse töögruppi, mille ülesandeks oli kaardistada kultuuripärandi kaitse alane olukord piirkonnas. Töögrupp tegi konverentsile ettepaneku moodustada ekspertgrupp, kes valmistaks ette juba konkreetse tegevuskava kultuuripärandi ühiseks kaitseks Läänemere-äärsetes riikides.