Sa oled siin

Loodav ruumiloome meeskond hakkab hea seisma kvaliteetse elukeskkonna eest

7. veebruar 2019 - 15:27
Foto: Kultuuriministeerium
Foto: Kultuuriministeerium

Valitsuskabinet arutas täna, 7. veebruaril ruumiloome meeskonna loomist. Valitsus võttis teadmiseks poolteise aasta jooksul töötanud ruumiloome ekspertrühma aruande ning Rahandusministeerium koostöös Kultuuriministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga moodustab püsiva ruumiloome meeskonna.

Seniajani oli ruumiloomet puudutav kompetents ja sellest tulenevad ülesanded laiali eri asutustes ning omavahelist koostööd nappis. Ka olid riigi ruumilise arengu eesmärgid eri arengudokumentides terviklikult sõnastamata.

Valitsuskabineti otsuse kohaselt moodustab Rahandusministeerium koostöös Kultuuriministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Eesti Arhitektide Liitu kaasates ruumiloome meeskonna, mille töö peab suurendama ruumikaalutlusi otsustusprotsessides. Töörühm kaasab ka teised seotud ministeeriumid, omavalitsuste üleriigilise liidu, ettevõtlusorganisatsioonid, õiguskantsleri esindaja ning teised vajalikud partnerid.

„Kvaliteetne elukeskkond on üldise heaolu osa ning kultuur elab ja areneb alati kindlaks kontekstis ehk ruumis. Ehitatud elukeskkonnal on selles eriti kaalukas roll. Sellepärast peavad kõik ruumiloome otsused muutma elukeskkonda sõbralikumaks, turvalisemaks, inspireerivamaks,“ loetles kultuuriminister Indrek Saar

Valitsusele teeb ruumiloome meeskond konkreetsed poliitikaettepanekud jaanuariks 2020. Avalikust rahast makstavate toetuste planeerimise ja rakendamise põhimõtetesse lisatakse edaspidi elukeskkonna parendamise põhimõte.

„Ruumiloome meeskonna töö muudab riiklike ruumilise arengu otsuste tegemise efektiivsemaks. Meil tekib pidev ja pikaajaline vaade Eesti ruumilisele keskkonnale ja selle arengule. Tänu sellele muutub elukeskkond kvaliteetsemaks, mis muudab Eesti atraktiivsemaks ettevõtjatele ja investoritele. Ka inimeste tervis on otseses seoses sellega, milline on see ehitatud keskkond, kus nad igapäevaselt viibivad,“ lisas Saar.

Ruumiloome meeskonna loomisele eelnes Riigikantselei ja Kultuuriministeeriumi korraldatud ruumiloome ekspertrühma töö, mille käigus kaardistati ruumiloome probleemistik ning pakuti välja võimalikult lahendused. Ekspertrühma aruande kohaselt saab ja peab riik oma ruumilist keskkonda rohkem väärtustama tuues elukeskkonda puudutavate otsuste juurde kõik parimad teadmised väärtusliku ruumilise keskkonna kujundamiseks.

Ruumiloome meeskonna loomise ettepaneku teinud ekspertrühm loodi Riigikantselei juurde juulis 2017 vastavalt valitsuse tegevusprogrammile aastateks 2016 kuni 2019.  

Lisainformatsioon
Veronika Valk-Siska
Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaninõunik
551 5153