Sa oled siin

Loodav Eesti Ajaloomuuseumi sihtasutus liidab kaks riigimuuseumit

10. jaanuar 2019 - 13:08
Eesti Ajaloomuuseumi juures tegutsev Filmimuuseum. Foto Tõnu Tunnel
Eesti Ajaloomuuseumi juures tegutsev Filmimuuseum. Foto Tõnu Tunnel

Valitsus andis täna, 10. jaanuaril kultuuriminister Indrek Saarele volituse Sihtasutuse Eesti Ajaloomuuseum asutamiseks ning ühtlasi nõusoleku anda loodavale sihtasutusele üle Eesti Ajaloomuuseumi ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kasutuses oleva riigivara. Uue sihtasutuse asutamine toimub veel selle kuu jooksul. 

Uue sihtasutuse loomine on osa muuseumide ümberkorraldamisest, mis peab tagama asutuste tegevuse kestlikkuse ja muuseumide mitmekesisuse. Asutatav sihtasutus võtab üle kahe praegu Kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutuse, Eesti Ajaloomuuseumi ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi ülesanded, lepingud ja vara. Mõlema muuseumi kogud jäävad riigile ning sihtasutuse loomine ei too kaasa katkestusi muuseumide tegevuses. 

„Meie kogemus näitab, et sihtasutusena töötavad muuseumid on tänu laiemale juhtimiskompetentsi kaasamisele suurendanud nii külastajate arvu kui ka omatulu. Kahe muuseumi liitmine, nende tegevuste põimimine ja tõhusam üksuste koostöö aitab kaasa sellele, et külastajale saab pakkuda veelgi paremat muuseumikogemust ja programme,“ ütles kultuuriminister Indrek Saar.

Eestis käiakse muuseumis aasta-aastalt üha rohkem. 2017. aastal käidi muuseumis üle 3,5 miljoni korra, mis asetab Eesti juba mitmendat aastat muuseumikülastuste arvu poolest tuhande elaniku kohta Euroopa esikolmikusse.  

„Külastajasõbraliku muuseumi juurde kuuluvad lisaks kultuuriväärtuste kogumis- ja säilitustööle hariduslik tegevus, muuseumipood ja lisaprogrammid. See kõik muudab muuseumid sisuliselt kultuuriettevõteteks, mille arendamisel on suur vastutus ka riigil,“ lisas minister Saar. 

Kultuuriministeerium on muuseumivõrgustikku korrastanud alates 2012. aastast ning muutnud muuseumide juriidilist vormi lähtudes iga kord muuseumi eripärast ja kohalikest oludest. Riik on selle ajaga asutanud kümme uut muuseumi sihtasutust, kohalike omavalitsuste juhtida on antud viis endist riigimuuseumit ning kaks endist riigimuuseumit ühendati Võru Instituudiga. Riigireformi kava kohaselt tuleb kõik riigimuuseumid muuta sihtasutuseks või anda üle kohalikule omavalitsusele hiljemalt käesoleva aasta lõpuks. Vajadusel jäävad riigiasutuse vormis tegutsema vaid Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum.

Riiklik kultuuripoliitika alusdokument „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ sätestab, et riik lähtub muuseumivõrgu kujundamisel asutuste tegevuse jätkusuutlikkuse ja muuseumide mitmekesisuse tagamisest, kaasates partnerina ka kohalikke omavalitsusi ja erasektorit. Vaata lisaks muuseumidevõrgu korrastamise kohta Kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Lisainformatsioon

Marju Reismaa

Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik

628 2335

marju.reismaa@kul.ee

 

Veel uudiseid samal teemal

"Teneti" filmivõtted. Foto: Appocalypse
20.06.2019|Kultuuriministeerium

Tagasimaksefondi Film Estonia maht suurenes ühekordselt 5 miljoni euro võrra

Valitsus suurendas Kultuuriministeeriumi ettepanekul tagasimaksefondi Film Estonia mahtu ühekordselt ligi 5 miljoni euro ulatuses. Toetuskava suurendati seoses Eestis toimuvate Christopher Nolani filmi „Tenet“ võtetega, millel on märkimisväärne positiivne mõju Eesti majandusele ja filmindusele.

14.06.2019|Kultuuriministeerium

Digikultuuri teema-aastat hakkavad ühiselt vedama mitu suurt kultuuriasutust

Järgmine, 2020. aasta on kuulutatud digikultuuriaastaks. Aasta läbiviija leidmiseks tegi Kultuuriministeerium üleskutse haldusala asutustele ning ühise ideekavandiga vastasid Eesti Rahvusraamatukogu, Muinsuskaitseamet, Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Filmi Instituut.