Sa oled siin

Lõimumiskava aruanne: sidusus on suurenenud, põhikooli lõpetajate keeleoskus on ebapiisav

5. juuli 2019 - 9:47

Valitsus kiitis täna, 4. juulil heaks arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ 2018. aasta tegevuste aruande. Selle kohaselt on ühiskonna sidusus suurenenud ja tööturulõhed vähenenud, kuid eesti keele oskus nii põhikooli lõpetajate kui ka kutseõppurite seas on puudulik.

Valitsus tutvub üks kord aastas arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ (LE 2020) aruandega eelnenud aasta kohta. 2018. aasta kokkuvõte kinnitab, et ühiskonna sidusus tervikuna on suurenenud ning tööturulõhed eestlaste ja teistest rahvustest inimeste vahel on vähenenud. Ka on muutunud paremaks Eesti elanike suhtumine uussisserändajatesse ning paranenud inimeste enesehinnanguline eesti keele oskus.

„Hulk edusamme on tehtud, aga palju tööd on veel ees. Hea meel on näha, et eesti keelt osatakse aina paremini ning keeleõppe võimalused avarduvad. Ilma keeleoskuseta ei teki ühiskonnas jagatud väärtusi. Lõimumine on pikaajaline ja pidev protsess, aga eesti keelt peavad siin kõik oskama,“ nentis kultuuriminister Tõnis Lukas

Aruandes märgitakse, et täiskasvanute keeleõppe korraldamiseks loodi 2018. aastal Narva ja Tallinna eesti keele majad ning tänu uutele e-lahendustele on keeleõppe võimalused muutunud interaktiivsemaks. Lisaks viidi venekeelne telekanal ETV+ kogu Eestit katvasse vabalevi põhivõrku, ning suurenes kanali vaadatavus venekeelse elanikkonna seas.

Murekohtadena tuuakse aruandes välja eesti keele ebapiisav oskus nii põhikooli lõpetajate kui ka kutseõppurite seas. Ka teistest rahvusest elanike osakaal Eesti avalikus teenistuses on endiselt tagasihoidlik.

LE 2020 tegevuste üldeesmärk on sotsiaalselt sidus Eesti ühiskond, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ning jagavad demokraatlikke väärtusi. 

Lisainfo:
Piret Hartman
Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
5340 5002
piret.hartman@kul.ee
 

Veel uudiseid samal teemal

Haapsalu muinsuskaitseala. Foto: Reio Avaste
01.07.2020|Kultuuriministeerium

Ajalooliste linnakeskuste muinsuskaitsealade korrastamist toetatakse ligi 2,9 miljoni euroga

Tänasest, 1. juulist avanes taotlusvoor, kust rahastatakse väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimise ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi.

Kalmar Kurs
30.06.2020|Kultuuriministeerium

5 küsimust. Uus välissuhete osakonna juhataja Kalmar Kurs

Kultuuriministeeriumis asub alates 15. augustist välissuhete osakonda juhtima pikaaegse ametnikukogemusega Kalmar Kurs. Saame tuttavaks!