Sa oled siin

Lõimumiskava aruanne: sidusus on suurenenud, põhikooli lõpetajate keeleoskus on ebapiisav

5. juuli 2019 - 9:47

Valitsus kiitis täna, 4. juulil heaks arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ 2018. aasta tegevuste aruande. Selle kohaselt on ühiskonna sidusus suurenenud ja tööturulõhed vähenenud, kuid eesti keele oskus nii põhikooli lõpetajate kui ka kutseõppurite seas on puudulik.

Valitsus tutvub üks kord aastas arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ (LE 2020) aruandega eelnenud aasta kohta. 2018. aasta kokkuvõte kinnitab, et ühiskonna sidusus tervikuna on suurenenud ning tööturulõhed eestlaste ja teistest rahvustest inimeste vahel on vähenenud. Ka on muutunud paremaks Eesti elanike suhtumine uussisserändajatesse ning paranenud inimeste enesehinnanguline eesti keele oskus.

„Hulk edusamme on tehtud, aga palju tööd on veel ees. Hea meel on näha, et eesti keelt osatakse aina paremini ning keeleõppe võimalused avarduvad. Ilma keeleoskuseta ei teki ühiskonnas jagatud väärtusi. Lõimumine on pikaajaline ja pidev protsess, aga eesti keelt peavad siin kõik oskama,“ nentis kultuuriminister Tõnis Lukas

Aruandes märgitakse, et täiskasvanute keeleõppe korraldamiseks loodi 2018. aastal Narva ja Tallinna eesti keele majad ning tänu uutele e-lahendustele on keeleõppe võimalused muutunud interaktiivsemaks. Lisaks viidi venekeelne telekanal ETV+ kogu Eestit katvasse vabalevi põhivõrku, ning suurenes kanali vaadatavus venekeelse elanikkonna seas.

Murekohtadena tuuakse aruandes välja eesti keele ebapiisav oskus nii põhikooli lõpetajate kui ka kutseõppurite seas. Ka teistest rahvusest elanike osakaal Eesti avalikus teenistuses on endiselt tagasihoidlik.

LE 2020 tegevuste üldeesmärk on sotsiaalselt sidus Eesti ühiskond, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ning jagavad demokraatlikke väärtusi. 

Lisainfo:
Piret Hartman
Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
5340 5002
piret.hartman@kul.ee
 

Veel uudiseid samal teemal

Välisministeeriumi kultuurinõunik Heilika Pikkov tutvustamas rahvusvahelisi kultuuriprojekte.
04.07.2019|Kultuuriministeerium

ESTO 2019 konverents: Eesti eduloo jätkumiseks tuleb seista avatuse ja põhivabaduste eest

Tallinnas kolmapäeval, 3. juulil lõppenud ESTO 2019 konverentsil „Eesti jalajälg maailmas“ tõdeti, et kuigi Eestit teatakse maailmas tänu tehnoloogiale ja ka kultuurisaavutustele, ei tohi jääda loorberitele puhkama. Eesti juurtega Kanada tippjuht ja investor Andrew Prozes rõhutas, et Eesti peab endiselt väärtustama sõna- ja pressivabadust, mis on alati olnud meie põhiväärtused.

Kuusnõmme lauter Saaremaal
28.06.2019|Kultuuriministeerium

Kultuurimälestiseks kuulutati neli laevavrakki ning kuus lautrit

Kultuuriminister Tõnis Lukas kuulutas kultuurimälestiseks neli laevavrakki ning kuus rannalautrit. Rannalautritest võeti kaitse alla Päniska, Koovi, Rahuste, Pärtli, Kuusnõmme ja Varuli lautrid, mis kõik asuvad Saaremaal. Laevavrakkidest võeti kaitse alla kaubalaev Bungsberg ning allveelaevad M-103, S-12 ja ŠtŠ-408.