Sa oled siin

Kunstimuuseumi töörühm kogunes esimest korda

7. oktoober 1999 - 0:00

Täna ennelõunal kogunes Rahvusraamatukogus esimest korda Kultuuriministeeriumi juurde moodustatud nõuandev komisjon, mis hakkab tegelema Eesti Kunstimuuseumi uue hoone projekti, ehituse maksumuse ning finantseerimisallikate leidmisega seonduvate küsimuste läbivaatamisega. Koosoleku päevakorras olid minister Signe Kivi ja EKM direktori Marika Valgu ülevaated hetkeseisust, seejärel kooskõlastati käsitlemist vajavaid teemad ning arutati läbi ja kinnitati komisjoni töökord. Komisjoni liikmed tõstatasid täpsustavaid küsimusi seoses muuseumi ehituse finantseerimise ja edaspidise ekspluatatsiooni maksumuse ning võimalike alternatiivide kohta, kunstikogude säilimise ja säilitamise erinevate variantide kohta ning Kunstimuuseumi ehitust puudutavate riiklike otsuste kohta. Kultuuriminister Signe Kivi palus komisjonil kaaluda ministeeriumi seisukohta, mille kohaselt oleks otstarbekas määrata ametisse projektijuht, kes hakkab korraldama ja suunama infovahetust projekti "Kunstimuuseum", avalikkuse, ajakirjanduse ja poliitikute vahel ning tegema selgitustööd vajalike finantseerimisallikate leidmiseks. Komisjoni 15 liikmest võtsid avakoosolekust osa komisjoni esimees, kultuuriminister Signe Kivi, komisjoni liikmed kultuuriministeeriumi kantsler Margus Allikmaa, kunstimuuseumi direktor Marika Valk, peaministri nõunik Heldur Meerits, Eesti Kunstnike Liidu president Jaan Elken, Eesti Arhitektide Liidu esimees Kalle Vellevoog, Eesti Rahvamuuseumi teadur Heiki Pärdi, rahandusministri nõunik Terko Jakobson, kultuurilehe "Sirp" peatoimetaja Mihkel Mutt, literaat ja kolumnist Enn Soosaar ja kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Ülle Reimets. Täna esitatud küsimustele annab Kunstimuuseumi juhtkond vastused kahe nädala jooksul, seejärel koguneb komisjon uuesti, et analüüsida saadud vastuseid ning töötada välja võimalikud lahendusvariandid ning edasise tegevuse kava. Komisjoni töökoosolekud hakkavad toimuma kord kuus.