Sa oled siin

Kunstimuuseumi projektijuhist

28. veebruar 2000 - 0:00

Seoses avalikkuses mitmeid küsimusi tekitanud Eesti Kunstimuuseumi uue hoone ehituse nn. projektijuhiga peab Kultuuriministeerium vajalikuks teatada järgmist: Eesti Kunstimuuseumi uue hoone ehitusega on seotud mahukas probleemide ring -alates finantseerimisest lõpetades ühiskonnas valitsevate kõhklustega uue hoone, selle suuruse või asupaiga osas. Kultuuriministeeriumi laias haldusalas on Kunstimuuseumi ehitus hetkel vaieldamatu prioriteet ning ministeerium peab vajalikuks käsitleda kõike ehitusega seonduvat avatult. Kultuuriminister Signe Kivi peab ülioluliseks, et Kunstimuuseumist saaks eestimaalaste jaoks "meie" muuseum, mille valmimist pikisilmi oodatakse ning mille ehituse käigule elab kaasa kogu rahvas, meedia ja ühiskond. Ka ühiskonna peeglis - ajakirjanduses ilmunud arvamused on korduvalt näidanud, et uue muuseumi idee ja tegevuse eesmärk vajab laiemat tutvustamist ja selgitamist ka kultuuri- ja kunstiringkondades. On selge, et Kunstimuuseumi juhtkonnal ja kollektiivil, kelle hallata on hetkel 9 filiaali ja hoonet ning peaülesandeks sisuline töö unikaalsete kunstikogudega, ei jätku piisavalt jõudu, eelnimetatud avalikkustöö tegemiseks. Seetõttu kutsus kultuuriminister eelmise aasta septembris ellu Eesti Kunstimuuseumi uue hoone projekti, ehituse maksumuse ning finantseerimisallikate leidmisega seonduvate küsimuste läbivaatamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni ning tegi komisjoni kolmandal istungil 13.12.1999.a. ettepaneku võtta tööle inimene, kelle ülesandeks oleks suhete korraldamine avalikkuse ja muuseumi vahel, muuseumi idee laiem tutvustamine nii kodu kui välismaal, selle vastu huvi tekitamine ning seeläbi ka ehituseks vajalike lisafinantside leidmine. Ka Eesti Kunstimuuseumi direktor Marika Valk kinnitas, et töö on mahukas ning abi on väga vaja. Komisjoni liikmetele ja Eesti Kunstimuuseumi juhtkonnale eesotsas Marika Valguga tehti ettepanek esitada kohale sobivaid kandidaate, kes siis ühiselt komisjonis läbi arutatakse. Komisjoni neljandal istungil 31.01.2000.a. esitas kultuuriminister Signe Kivi kandidaadina Valdo Kase, kelle senine töö just kultuurimanagemendi vallas on olnud edukas. Ükski teine komisjoni liikmetest ega ka Kunstimuuseum kandidaate ei esitanud. Komisjon arutas võimaliku projektijuhi tööülesannetega seonduvat ning kuulas ära Valdo Kase visiooni Kunstimuuseumi finantseerimisega seotud küsimustest ja eesmärkidest. Komisjoni liikmed kiitsid Valdo Kase kandidatuuri põhimõtteliselt heaks. Komisjon leidis, et käesolevaks aastaks Kunstimuuseumi uue hoone ettevalmistustööde jätkamiseks riigieelarvest eraldatud 6 miljonist 10% projekti juhtimiseks on vajalik. Projekti juhtimise kohta tehakse eelarve. Koosolekust Rahvusraamatukogus võtsid osa komisjoni esimees, kultuuriminister Signe Kivi ning komisjoni liikmed Margus Allikmaa, Marika Valk, Ando Keskküla, Jaan Elken, Heiki Pärdi, Terko Jakobson, Mihkel Mutt, Enn Soosaar ja komisjoni sekretär Ülle Reimets. Hetkel tegeleb Valdo Kask informatsiooni kogumise ja süstematiseerimisega senitehtu kohta, temaga ei ole veel sõlmitud lepingut ega makstud töötasu.