Sa oled siin

Kunstimuuseumi ehitus algab 2001. aastal

23. september 1999 - 0:00

Vabariigi Valitsus on kultuuriminister Signe Kivi ettepanekul kahel kabinetiistungil - 7. ja 21. septembril põhjalikult arutanud Eesti Kunstimuuseumi ehituse finantseerimise küsimust. Koalitsioonileppe kohaselt oli ja on Kunstimuuseumi ehitus üks olulisemaid kultuuriobjekte Eestis. Valitsuse seisukoht selles küsimuses ei ole muutunud ka täna. Projekti kohaselt on ehituse maksumuseks planeeritud 440 miljonit krooni. Kultuuriministeerium avas oma 2000.a. eelarves Kunstimuuseumi ehituseks eraldi rea, millele teiste allasutuste kulusid kärpides eraldati 8,914 miljonit krooni ehk 1% ministeeriumi eelarvest. Hoolimata väga põhjalikust analüüsist ei leidnud Vabariigi Valitsus võimalust eraldada muuseumi ehituse alustamiseks vajalikku lisaraha järgmise aasta riigieelarvest ning otsustas lükata ehituse reaalse alguse 2001. aastasse. Järgmise aasta jooksul on kavas põhjalikult tegelda ehituse alustamiseks vajaliku eeltööga. Samas peab valitsus oluliseks, et Kadrioru lossis käimasolev restaureerimine lõpetataks kindlaksmääratud tähtajaks. Kultuuriministeerium otsustas oma eelarvest eraldada puudu olevad 5 miljonit krooni lossi restaureerimistööde täielikuks lõpetamiseks, jagades selleks ümber esialgselt ehitusrahaks planeeritud 8,914 miljonit. Ülejäänud 3,914 miljonit lisatakse rahvaraamatukogudele trükiste ostmise reale. Täna, 23. septembril toimunud kohtumisel leppisid peaminister Mart Laar ja kultuuriminister Signe Kivi kokku, et Kunstimuuseumi ehituse, finantseerimise ning muuseumi kogude ajutise säilitamise küsimuste lahendamiseks kutsutakse järgmisel nädalal kokku töörühm, kuhu kuuluvad kõigi asjaga seotud osapoolte esindajad. Töörühma esimeseks ülesandeks on lähiajal leida kunstikogude ajutiseks hoidmiseks sobivad ruumid ning korraldada kogude ümberpaigutamine. Eesti Kunstimuuseumi kogudes on üle 60 000 kunstiteose, eksperthinnangute kohaselt on nende väärtus umbes neli miljardit krooni. Spetsiaalsete tingimustega hoidlate puudumise tõttu on osa kogudest hävimisohus.