Sa oled siin

Kultuuripärand globaliseeruvas maailmas

9. aprill 2001 - 0:00

Kultuuriminister Signe Kivi osales 5.-7.aprillil Portoro?is Sloveenias toimunud 5. Euroopa Nõukogu kultuuripärandi eest vastutavate ministrite konverentsil. Lisaks ministritele ning Euroopa Nõukogu liikmesriikide delegatsioonidele (Euroopa Nõukogu Kultuurikonventsiooniga on ühtekokku ühinenud 47 riiki) osalesid konverentsil ka vaatlejastaatuses olevate riikide Mehhiko ja Kanada esindajad, valitsusvälised organisatsioonid ICOMOS ja Europa ning UNESCO delegatsioon. Konverentsi peateemaks oli kultuuripärandi roll globaliseeruvas maailmas. Arutelud ja ettekanded puudutasid selliseid teemasid nagu kultuuripärand ja turumajandus, kultuuripärand, sotsiaalne dialoog ja ühtekuuluvus ning kultuuripärand, osalemine ning koostöö. Kuna kultuuripärandi näol on tegemist nn. mittetaastuvate väärtustega, nõuab nende kaitsmine, säilitamine ja restaureerimine erilist tähelepanu. Rõhutati traditsiooniliste materjalide, käsitööoskuste ja ehituspraktika kasutamise tähtsust pärandi restaureerimisel, vastava väljaõppe vajadust. Tõsteti esile kultuuripärandi valdkonda kui potentsiaalset uute töökohtade loojat. Tehti kokkuvõtteid eelmisel aastal lõppenud kampaaniast "Euroopa, meie ühispärand" ning rõhutati uue meedia rolli avalikkuse teavitamisel. Euroopa Nõukogu eestvõttel on loodud internetipõhine andmebaas HEREIN, mis sisaldab ülevaadet liikmesriikide tegevusest kultuuripärandi valdkonnas, institutsioonidest ja vastavatest poliitikatest. Lisaks plenaaristungile toimus ka ministrite mitteformaalne kohtumine, millel arutati Euroopa Nõukogu rolli kultuuripärandi valdkonnas ning sisemisi struktuurimuudatusi. Kultuuriminister Signe Kivi avaldas oma sõnavõtus toetust kultuuripärandi komitee kui omaala ekspertide olulise koostööfoorumi säilimisele Euroopa Nõukogu struktuuris. Ka teiste delegatsioonide juhid toetasid kultuuripärandi komitee töö jätkamist. Konverentsi tulemusena võeti vastu kaks resolutsiooni ning üks deklaratsioon. Resolutsioonid käsitlevad kultuuripärandi rolli globaliseeruvas maailmas ning Euroopa Nõukogu kultuuripärandiga seotud tegevust aastateks 2002-2005, aga ka kaugemas tulevikus. Norra delegatsiooni ettepanekul esitatud deklaratsioon käsitleb vabatahtlike organisatsioonide rolli kultuuripärandi valdkonnas.