Sa oled siin

Kultuuriminister Signe Kivi tegi 21. jaanuaril maakondliku visiidi Põlvamaale.

24. jaanuar 2000 - 0:00

Kultuuriminister tutvus visiidi käigus Põlva maakonna, linnade ja valdade kultuurikorralduse ja probleemidega. Signe Kivi kohtus Põlva maakonna-, valla ja linnajuhtidega ning Himmaste, Räpina, Värska, Laheda, Kanepi, Vastse-Kuuste, Orava, Valgjärve, Ahja, Mooste ja Veriora omavalitsusjuhtidega. Minister külastas Põlva kultuurikeskuses paiknevat Noorsookeskust ja kunstikooli, Vastse-Kuuste kooli, raamatukogu ja rahvamaja, Himmaste ja Ruusa külakeskusi, Räpina lossi ja selles paiknevat koduloomuuseumi ja Setu Talumuuseumi. Põlvamaa omavalitsusjuhtide sõnul on maakonna prioriteediks kohalike külakeskuste arendamine, kus on koos raamatukogu, interneti- ja infopunkt ning ruumid kooskäimiseks ja seltsitegevuseks. Mitmel pool on peetud otstarbekaks siduda külakeskus kohaliku kooli või rahvamajaga, kuna õpetajad, raamatukoguhoidjad ja kultuurijuhid innustavad ka teisi koos käima ja tegutsema. Probleemidest toodi pea igal pool välja rahapuudus - riigi abi oodatakse aga eelkõige investeeringute ja kapitaalehituse vallas, hilisema majandamise ning sisulise tööga saadakse kohapeal omade jõududega hakkama. Muret tekitab ENSV-ajast päranduseks saadud suurte kultuuriobjektide majandamine. Põlva linn on hädas spordikooli ja lasketiiru ning üheksakümnendate aastate algul valminud kultuurikeskuse haldamisega. Räpina vallal puudub selge visioon muinsuskaitsealuse Räpina lossi ja liigirikka mõisapargi tulevikust, kindla funktsioonita ning lagunevaid mõisakomplekse on ka mitmel pool mujal. Puudust tuntakse kohalikest spordiplatsidest-võimlatest, eriti neis paigus, kus ka koolide juures sportimisvõimalused puuduvad. Välja on suremas maakino mõiste. Minister Signe Kivi sõnul rõõmustasid teda eelkõige kohtumised noorte haritud, avatud mõtteviisiga omavalitsusjuhtidega, kes suhtuvad perspektiivi- ja vastutustundega oma kodupaiga arengusse ja tulevikku. Muljet avaldav oli tutvumine Setu Talumuuseumiga. Kohalike inimeste initsiatiivil tühjale kohale kuue aastaga ehitatud ajalooline setu talu töötab nii õppe- kui kohaliku põliskultuuri keskusena, muuseumi töötajatel on kaasaegne, läbimõeldud ning selge visioon muuseumi ülesannetest ning edasisest arengust. Kultuuriministrit saatsid visiidil Põlva maavanem Mart Madissoon ning Kultuuriministeeriumi nõunikud Tarmo Vaik ja Reet Weidebaum.