Sa oled siin

Kultuuriminister Signe Kivi osales Maailma Kultuuri Tippkohtumisel

20. juuni 2000 - 0:00

15.-17. juunini osales kultuuriminister Signe Kivi Versailles's toimunud Maailma Kultuuri Tippkohtumisel ehk Versailles' kohtumistel (World Cultural Summit (WCS) - Les Rencontres de Versailles), mille põhiteemaks oli "Kas majanduse globaliseerumine loob väärtushinnanguid uue tsivilisatsiooni jaoks?" (Does globalization of the economy create the values for a new civilization?). Eesti kultuuriminister esines sõnavõtuga ümarlaual "Rahvusriigi kontseptsiooni tulevikust". Tegemist oli esimese suurkohtumisega plaanitavast iga-aastasest foorumist, mille eesmärk on arutada maailmas valitsevaid suundumusi (world trends), nende mõju, võimalusi ja ohte maailma ja inimkonna arengule. WCS patroonideks on Prantsuse president Jacques Chirac ja UNESCO peasekretär Ko?shiro Matsuura. Kohtumist toetasid Prantsusmaa ja Kanada valitsused, ühendus "Versailles' Ameerika sõbrad" ning mitmed suurfirmad ja organisatsioonid. Versailles' lossi oli kutsutud üle 300 osavõtja kõigilt kontinentidelt. Kohaletulnute seas olid kultuuriministrid, suursaadikud, hõimupealikud, riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide presidendid, teadlased, õpetajad, vaimulikud, kunstnikud, kirjanikud, muusikud, filmi- ja teatriinimesed. Korraldajate soov oli viia kokku ning õhutada diskussioonile erinevate maailmajagude ja riikide nn. otsuselangetajad ja loovisikud, kes esindaksid võimalikult laia põhimõtete, koolkondade ja väärtushinnangute skaalat. WCS oli üles ehitatud 8 paneeldiskussioonina kolmel lähteteemal: kommunikatsioon, valitsemine ja väärtushinnangud. Igal ümarlaual anti sõna umbes kümnele kõnelejale, kes põhiteema raames lähenesid käsitletavale küsimusele suhteliselt vaba vaatenurga all - ettekannete vorm varieerus akadeemilistest loengutest kihutuskõne ja meditatsioonini. Töökeelteks olid prantsuse, inglise ja hispaania keel. Esimene tööpäev keskendus majanduse ja tehnika arengu, internetiseerumise, globaliseerumise ja standardiseerumisega seotud uutele võimalustele ja ohtudele. Põhjalikumalt käsitleti vajadust uue keeleteadusliku süsteemi järele, mis võimaldaks informatsiooni läbi interneti üheaegselt erinevates keeltes kasutada; intellektuaalse omandi kaitse aspekte seoses info ülikiire liikumisega ning standardiseerumise ja kultuuri diversiteedi küsimust. Teisel päeval oli lähtekohaks maailma valitsemine. Kõne all oli rahvusriigi kontseptsiooni tulevik; uued valitsemismudelid läbi rahvusvaheliste organisatsioonide; vajadus globaliseeruva maailma ja uue meedia nõuetele vastavate õigusnormistike järele ning demokraatia ja inimõiguste temaatika. Käsitleti ka 2001. aastal toimuva Maailma Kodanike Assamblee põhidokumenti - Earth Charter, mis peaks koondama uue sajandi inimese kohustused ja õigused ühisel koduplaneedil Maa. Eesti kultuuriminister oli palutud osalema rahvusriigi teemalisel ümarlaual. Signe Kivi keskendus oma sõnavõtus rahvusriigi ja kultuuri seostele ning riigi rollile rahvuskultuuri kaitsmisel ja arendamisel Eestis. Viimane päev oli pühendatud eetilistele väärtushinnangutele. Käsitleti kultuuripärandi ja keskkonnakaitse ning spiritualiteedi, religiooni ja eetika küsimusi. Neljapäeva õhtul olid kõik WCS-il osalejad palutud Versaille' linnapea Etienne Pinte'i vastuvõtule Versaille' raekojas, reede õhtul Prantsuse Senati presidendi Christian Poncele'i vastuvõtule Pariisi Luxembourg'i lossis ning laupäeval Maurice Bejart'i balleti "L'Enfant-Roi" maailma esiettekandele Versaille' Kuninglikus Ooperis ning sellele järgnevale õhtusöögile Versaille' lossi talveaias. Les Rencontres de Versaille' koduleheküljel (net-versailles.com) on võimalik tutvuda lõppenud tippkohtumise esialgsete materjalidega, lähiajal peaks sinna üles pandama ka kokkuvõtted toimunud debattidest. Kodulehekülje kaudu saab pakkuda ideid ja mõtteid ka järgmise, 2001. aasta kohtumise korraldajatele. Kultuuriministrit saatis Versailles' kohtumisel ministeeriumi avalike suhete nõunik Reet Weidebaum.