Sa oled siin

Kultuuriminister Signe Kivi määras riigi kultuuristipendiumide 2000 esimese jaotuse.

31. jaanuar 2000 - 0:00

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse (RT I 1998, 101, 1665) § 10 lõike 1 alusel ning kultuuriministri 18. jaanuari 2000.a. käskkirja nr 17 "2000 aasta riigieelarve" osa 136 peatükk 39 artikkel 66 alusel määras kultuuriminister Signe Kivi käesoleva aasta esimesed 24 000 krooni suurused riigi kultuuristipendiumid järgmistele isikutele: Hellar BERGMANN - õpinguteks Vene Teatrikunsti Akadeemias Eve KASK - Rahvusvahelise Tallinna XII Graafikatriennaali läbiviimiseks Liis KOLLE - õpinguteks Berliini Muusikakõrgkoolis Jaak SOOÄÄR - õpinguteks Kopenhaageni Rütmimuusika Konservatooriumis Anu TALI - õpinguteks St. Peterburgi Konservatooriumis Toivo TULEV - loometöö stipendium Külliki VULF - Uku Masingu luuleraamatute trükiks ettevalmistamiseks Riigi kultuuristipendiumide teine jaotus tehakse 1. maiks, avaldusi võetakse Kultuuriministeeriumis vastu kuni 20. aprillini; kolmas jaotus tehakse 1. septembriks ning avaldusi võetakse vastu kuni 20. augustini. Eesti Vabariigi kultuuristipendiumid määratakse riigi kultuuripoliitika seisukohalt oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks või õppetoetusena õpinguiks välismaa kõrgkoolides ja teadusasutustes. Stipendiumi võib määrata füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või asutusele. Vastavalt “Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadusele” on kultuuriministril võimalus määrata ühe kalendriaasta jooksul 20 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus on 24 tuhat krooni. Ettepanekuid ja taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada loomeliidud; juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus ning kohalikud omavalitsused.