Sa oled siin

Kultuuriminister Signe Kivi kohtus Sihtasutuse Tartu Jaani kirik ja Põhja-Elbe Kiriku esindajatega

11. oktoober 2000 - 0:00

Täna, 11. oktoobril kohtus kultuuriminister Signe Kivi Sihtasutuse Tartu Jaani Kirik ning Põhja-Elbe Evangeelse Luterliku kiriku esindajaga, et pidada nõu Jaani kiriku restaureerimistööde edasise finantseerimise küsimustes. Kohtumisest võtsid osa Sihtasutuse Tartu Jaani Kirik nõukogu esimees, Tartu linnapea Andrus Ansip, sihtasutuse liige, Muinsuskaitseinspektsiooni peadirektor Anneli Randla, sihtasutuse juhatuse esimees Roman Levin, EELK peapiiskop Jaan Kiivit ning Põhja-Elbe Evangeelse Luterliku Kiriku nõukogu asepresident ja ülemnõunik Henning Kramer. Tartu Jaani kirik on üks silmapaistvamaid arhitektuurimälestisi Eestis, alates 1944. aastast on kirik seisnud varemeis, restaureerimine algas 1993. aastal. Sellest ajast saadik on renoveerimistöödeks kasutatud 33,112 miljonit krooni Eesti riigi poolseid assigneeringuid. 2000. aastaks on eraldatud 4 miljonit krooni. Kaasfinantseerijateks on 1998. aastal asutatud Sihtasutus Tartu Jaani Kirik ning annetajad Saksa Liitvabariigist, Kanadast ja mujalt. Kiriku lõplikuks korrastamiseks vajaminev investeeringute kogusumma on praeguse eelarve kohaselt ligi 50 miljonit krooni. Kultuuriministeeriumi investeeringute eelarves järgmiseks aastaks Tartu Jaani kirikule ette nähtud 4 miljonit krooni. Põhja-Elbe Kirik, kes on EELK partnerkirik Saksamaal on kogunud tänaseks erinevate annetuste näol 9 miljoni krooni suuruse summa Jaani kiriku küttesüsteemi, põrandate ja sisustuse tarbeks. Annetajateks on Põhja-Elbe piirkonna kirikuringkonnad, äri-, teadus- ja muud institutsioonid ja asutused, kes peavad Tartu Jaani kiriku renoveerimisprojekti toetamist oluliseks ülesandeks. Käesoleva aasta mais külastasid Saksamaad Põhja-Elbe kiriku kutsel Sihtasutuse Tartu Jaani Kirik liikmed Andrus Ansip ja Jaak Aaviksoo, kes paljudel kohtumistel kohalike inimestega tutvustasid Jaani kiriku tähtsust Tartu ja kogu Eesti jaoks. Henning Krameri sõnul jätkab Põhja-Elbe kirik raha kogumist ning eeldatavalt suudetakse olemasolevale summale lisada veel vähemalt 2 miljonit krooni. Henning Kramer rõhutas, et Põhja-Elbe Kirik on valmis raha üle andma niipea, kui töödega jõutakse järku, kus seda raha on võimalik kasutada. Ehk teisisõnu - kui algavad sisetööd. Kultuuriminister Signe Kivi kinnitas kohtumisel osalejatele, et Eesti riik koostöös Tartu linnaga otsib võimalust lähimal ajal kinnitada Jaani kiriku finantseerimisskeem ning lubas informeerida Põhja-Elbe Kirikut Tartu Jaani kiriku valmimise tähtaegadest. Andrus Ansipi sõnul lõpeks Tartu Jaani kiriku renoveerimisega sümboolselt üks valuline ja piinarikas ajastu meie riigi elus.