Sa oled siin

Kultuuriminister Signe Kivi kohtus Rahvusraamatukogu direktrissi Tiiu Valmiga.

12. oktoober 2000 - 0:00

Kultuuriminister Signe Kivi kohtus täna Eesti Rahvusraamatukogu direktrissi Tiiu Valmiga, et analüüsida Rahvusraamatukogu nõukogu otsust lõpetada alates 1. jaanuarist 2001 alla 16-aastaste laste teenindamise. Tiiu Valmi sõnul on langetatud otsus osa raamatukogusüsteemi korrastamisprotsessist, mille käigus täpsustatakse ning konkretiseeritakse rahva-, teadus-, kooli- ja teiste raamatukogude rollid ühtses süsteemis. Tallinnas on 25 rahva- ning ligemale 200 kooliraamatukogu, mille komplekteerimisel on arvestatud laia lugejaskonna vajadusi. Rahvusraamatukogu andmebaasid ning päringusüsteemid jäävad ka edaspidi avatuks kõigile kasutajatele. Tiiu Valm kinnitas ministrile, et langetatud otsus ei ole otseses seoses eelarveprobleemidega, vaid vajadusega viia Rahvusraamatukogu tegevus kooskõlla talle seatud ülesannetega. Signe Kivi sõnul mõistab ta ühelt poolt Rahvusraamatukogu nõukogu otsust, teiselt poolt tuleb aga tõsiselt aru pidada, kuhu suunata alates 1. jaanuarist koolilapsed, kes siiani aktiivselt Rahvusraamatukogu on kasutanud. Eelkõige tuleb vaadata üle kooliraamatukogude olukord ning lahtiolekuajad, samuti teavitada lapsi rahvaraamatukogudes olemasolevatest võimalustest. Signe Kivi avaldas lootust, et Rahvusraamatukogu ei muutu edaspidi lastele täiesti suletuks ning näiteks lapsevanem, kes tuleb raamatukokku lugema või tööd tegema, võib kaasa võtta ka oma lapse. Tiiu Valm kinnitas, et selleks ei ole mingeid takistusi. Olukorra kaardistamiseks ning lastele alternatiivsete võimaluste leidmiseks ja pakkumiseks otsustasid kultuuriminister Signe Kivi ja Rahvusraamatukogu direktor Tiiu Valm kutsuda kokku nõupidamise, millel osalevad Kultuuriministeeriumi, Haridusministeeriumi, Rahvusraamatukogu, rahva- ja kooliraamatukogude esindajad. Koosolek toimub 19. oktoobril algusega kell 10:00 Rahvusraamatukogus, sellele järgneb 11:30 pressikonverents. Nõupidamisel osalesid ka kultuuriministeeriumi kunstide osakonna juhataja Reet Mikkel ja raamatukogunõunik Meeli Veskus.