Sa oled siin

Kultuuriminister osales Eesti ja Venemaa valitsustevahelise ühiskomisjoni kaasesimeeste kohtumisel St. Peterburis

5. juuli 2000 - 0:00

Kultuuriminister Signe Kivi osales 3.-4. juulil toimunud Eesti ja Venemaa valitsustevahelise ühiskomisjoni kaasesimeeste Eesti Vabariigi peaminister Mart Laari ja Venemaa asepeaminister Valentina Matvijenko kohtumisel St. Peterburis. Eesti-Vene Valitsustevahelise komisjoni kultuurialase töörühma kaasesimehena tegi Signe Kivi ülevaate 15. novembril 1999 allkirjastatud protokolli täitmise ja arengute kohta ning andis Vene poolele üle EV Haridusministeeriumi poolt ettevalmistatud lisaprotokolli eelnõu, mis puudutab üliõpilaste, teadurite ja õppejõudude vahetust. Nagu ka Valentina Matvijenko kohtumisele eelnevas intervjuus märkis, on Eesti-Vene kultuurikontaktid väga tihedad. Signe Kivi lisas omalt poolt, et rõõmu teeb pärast sovjeti aja lõppu toimunud plahvatuslik kultuurivahetuse kasv. Kohtumisel rõhutas kultuurialase töörühma liige, Vene Föderatsiooni kultuuriministri asetäitja Anatoli Tupikin, et kultuurialased kontaktid Eestimaaga on muutunud eriti konstruktiivseks just EV praeguse kultuuriministri tegutsemisaja jooksul. Toetudes 15. novembri protokollile kordas Eesti kultuuriminister loomulikult ka EV PRESIDENDI AMETITUNNUSE küsimust. Signe Kivi tsiteeris protokolli punkti 3: "Pooled kinnitasid oma veendumust, et tänaseks on loodud kõik eeldused Eesti Vabariigi Presidendi ametiraha tagastamiseks. Pooled leppisid kokku, et Eesti Vabariigi Presidendi ametiraha tagastamise viis ja aeg määratakse kindlaks diplomaatiliste kanalite kaudu." Kultuuriminister kinnitas veelkord, et Eesti jaoks on tegemist põhimõttelise küsimuse, mitte kauplemise objektiga. Signe Kivi märkis, et nii nagu venelased tunnevad uhkust, nähes oma presidenti kandmas oma ametitunnust, tahaksid eestlased tunda uhkust, nähes oma presidendi rinnal taas ametunnuse originaali, mis praegusel hetkel asub Moskvas, Relvapalati keldrilaos. TARTU ÜLIKOOLI VARADE - professor Morgensterni kogude saatuse teemal on viimase aasta jooksul toimunud positiivseks arenguks 15.-16. septembril 2000 Tartus korraldatav rahvusvaheline konverents, mille ettevalmistamine nii Tartu kui Voronezi suunal kulgeb heas koostöö vaimus. Tartu Ülikooli teaduritele on võimaldatud konverentsi ettevalmistamise käigus pildistada Voronezi muuseumis asuvaid esemeid, konverentsil teevad ettekanded Voronezi muuseumi peavarahoidja ja direktor. Täiendava teemana tõi Eesti kultuuriminister esile EESTI POSTIMUUSEUMI VARAD Peterburis, Popovi nim. Sidemuuseumis, kus ligi kakskümmend aastat kestnud remondi tõttu on kogud kõigile huvilistele kättesaamatud. Signe Kivi meenutas, et 1999. aasta lõpul Peterburis toimunud kohtumisel (Eesti poolt osalesid peakonsul Peeter Kapten, Heiki Samel ja Peep Pillak) andis muuseumi juhtkond Eesti poole esindajatele mõista, et nad ei ole varade Eestile tagastamise vastu ning on valmis tegutsema kui selleks tuleb Vene Föderatsiooni Sideministeeriumilt korraldus. Vene pool avaldas valmisolekut edaspidiseks tihedamaks kino- ja filmindusalaseks koostööks. Kõne all oli ka kahepoolne huvi ja valmisolek Narva ja Jaanilinna kindluste käsitlemiseks ühises muinsuskaitsealases koostööprojektis. Signe Kivi peab kultuurisuhete aspektist lähtuvalt hinnatavaks, et kultuurikoostöö küsimusi arutati Eesti Vabariigi peaministri Mart Laari ja Venemaa asepeaministri Valentina Matvijenko osavõtul. Siiani on kõiki küsimusi käsitletud üksnes töörühma tasemel. Signe Kivi peab tähelepanu väärivaks Valentina Matvijenko poolt antud positiivset hinnangut Eesti-Vene kultuurisuhete arengule tervikuna. Oluline on ka asjaolu, et Eesti kultuuriministri ettekande kohta ei esitanud Vene pool kohtumise jooksul ühtegi vastuargumenti.