Sa oled siin

Kultuuriminister nimetab Kultuurkapitali sihtkapitalide nõukogude uued koosseisud 1. novembril

12. oktoober 1999 - 0:00

Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees, kultuuriminister Signe Kivi on alustanud põhjalikke konsultatsioone erialainimestega Kultuurkapitali sihtkapitalide nõukogude uute koosseisude nimetamiseks aastateks 1999 - 2001. Kultuurkapitali toetus on loomeinimeste jaoks kõrgelt hinnatud võimalus viia ellu oma loomingulisi projekte ja ideid. Minister leiab, et Kultuurkapitali järgneva kahe aasta töö tulemusrikkus sõltub eelkõige sihtkapitalide nõukogudesse kuuluvate inimeste kompetentsusest. Seetõttu peab minister enne otsuse langetamist nõu Kultuurkapitali nõukogu ja erinevate loomealade erialaliitude esindajatega ning kuulab ära nende seisukohad. Kohtumisel Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoja liikmetega palus minister ka neil esitada oma eelistused rahvakultuuri sihtkapitali nõukokku esitatud kandidaatide osas. Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud konkursi tulemusena laekus 1. oktoobriks 186 kandidaati 101-lt kultuuriala ühenduselt. Kandidaatide nimekiri tehti avalikkusele teatavaks kultuurilehe "Sirp" 8. oktoobri numbris. Vastavalt Kultuurkapitali seadusele kinnitab kultuuriminister kultuuriala ühenduste ettepanekute alusel kultuurkapitali nõukogude koosseisud. Seaduse kohaselt saab sama isik järjest kuuluda kahte sihtkapitali nõukogu koosseisu. Kultuurkapitali nõukogu arvates on järjepidevuse huvides otstarbekas, et iga sihtkapitali nõukogus on ka keegi eelmise koosseisu liikmetest. Sihtkapitalide nõukogud valivad oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja esindaja Kultuurkapitali nõukogusse, mille esimees on seaduse kohaselt kultuuriminister ja kuhu kuulub ka rahandusministeeriumi esindaja. Kultuurkapitali nõukogu on kultuurkapitali tegevust juhtiv ja määrav organ ja selle koosseisu kinnitab kaheks aastaks Vabariigi Valitsus (praegune koosseis kinnitati 26.11.1997). Esimesed sihtkapitalide nõukogude koosseisud nimetas kolmeks aastaks kultuuri- ja haridusminister Peeter Olesk 6. oktoobril 1994. Nõukogude teise koosseisu kinnitas kaheks aastaks (seaduseparandus 1997. aasta märtsist) kultuuriminister Jaak Allik 7. oktoobril 1997. Eesti Kultuurikapitali seadus võeti vastu 1. juunil 1994.