Sa oled siin

Kultuuriminister määras 2001. aasta esimesed 11 riigi kultuuristipendiumi

7. veebruar 2001 - 0:00

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse (RT I 1998, 101, 1665) §10 lõike 1 alusel ning vastavalt esitatud taotlustele ja kultuuriministri 23. jaanuari 2001. a. käskkirja nr 11 lisale 2 määras kultuuriminister Signe Kivi käesoleva aasta 11 esimest 24 000 krooni suurust riigi kultuuristipendiumi järgmistele isikutele: Alain Aun - õpingute jätkamiseks Moskva Kõrgematel Stsenaristika- ja Re?iikursustel Helen Bome - magistriõppe jätkamiseks Kopenhaageni Ülikoolis Krõõt Juurak - õpingute jätkamiseks Hollandi tantsukõrgkoolis European Dance Development Tiit Ojasoo - täiendõppeks Londoni Rose Bruford College´is Liina Paales - Marie Underi kogutud teoste V köite materjalide ettevalmistamiseks Rein Rannap - doktoriõpingute lõpetamiseks Lõuna-Kalifornia Ülikoolis (University of Southern-California) Johannes Saar - õpingute jätkamiseks Amsterdami Ülikoolis Toomas Siitan - doktoriõpingute jätkamiseks Lundi Ülikooli kunsti- ja muusikateaduste instituudis Anneli Sepp - keskaja kirjanduse tõlkija Rein Sepa kirjavahetuse korrastamiseks ning mälestusteose koostamiseks Aili Vahtrapuu - doktoriõpingute jätkamiseks Pariis 1 Pantheon-Sorbonne'i Ülikoolis Jaan Kapp - erialaseks enesetäiendamiseks 2001. aasta esimese valiku tegemisel pidas kultuuriminister Signe Kivi oluliseks toetada eelkõige neid loomeinimesi, kelle õpingud maailma erinevates kõrgkoolides on jõudmas lõppfaasi ning keda riik veel stipendiumiga toetanud pole. Samuti toetatakse õpinguid erialadel, mida Eesti kõrgkoolides pole võimalik õppida. Lisaks otsustas minister erandkorras määrata stipendiumi Tallinna Muusikakeskkooli andekale kasvandikule Jaan Kapile, kes on edukalt osalenud rahvusvahelistel noorte pianistide konkurssidel ning saavutas veebruari alguses Narvas toimunud III Chopini-nimeline noorte pianistide konkursil I koha. Kokku laekus Kultuuriministeeriumisse 1. veebruariks 26 stipendiumitaotlust. Riigi kultuuristipendiumide teine jaotus tehakse 1. maiks; kolmas jaotus tehakse 1. septembriks. Stipendiumitaotlused peavad jõudma ministeeriumisse hiljemalt 10 päeva enne nimetatud kuupäevi. Eesti Vabariigi kultuuristipendiumid määratakse riigi kultuuripoliitika seisukohalt oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks või õppetoetusena õpinguiks välismaa kõrgkoolides ja teadusasutustes. Stipendiumi võib määrata füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või asutusele. Vastavalt "Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadusele" on kultuuriministril võimalus määrata ühe kalendriaasta jooksul 20 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus on 24 tuhat krooni. Ettepanekuid ja taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada loomeliidud; juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus ning kohalikud omavalitsused.