Sa oled siin

Kultuuriminister määras 2000.a. riigi kultuuristipendiumide teise jaotuse

5. mai 2000 - 0:00

"Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse" (RT I 1998, 101, 1665) § 10 lõike 1 ning kultuuriministri 18. jaanuari 2000.a. käskkirja nr 17 "2000. aasta riigieelarve" lisas 1 toodud riigieelarve osa 136 peatükk 39 artikkel 66 alusel määras kultuuriminister Signe Kivi käesoleva aasta riigi kultuuristipendiumide teise jaotuse kümme 24 000 krooni suurust stipendiumi alljärgnevalt: Anneli Ahven - õpinguteks Hamburgi Ülikooli Teatri, Muusikateatri ja Filmi Instituudis Aivar Kull - uurimustööks "Oskar Lutsu elu ja looming". Andro Kööp - uurimustööks "17.-19. sajandi haruldased mööbliesemed Eestis" Ave Räkk - õpinguteks Taani Kommunikatsioonide Instituudis Mariann Raisma - õpinguteks Amsterdami Reinwardti Akadeemias Lauri Sirp - täiendõppeks Sibeliuse Akadeemias Marek Tamm - doktoritöö ettevalmistuseks Prantsusmaal Epi Tohvri - uurimustööks "Valga linna arhitektuuriline kujunemine" Hendrik Vestmann - õpinguteks Karlsruhe Muusikakõrgkoolis. Maria Antipp - õpinguteks Moskva Akadeemilise Kunstiteatri Kõrgemas Teatrikoolis Riigi kultuuristipendiumide kolmas jaotus tehakse 1. septembriks, kolmanda jaotuse avaldusi võetakse Kultuuriministeeriumis vastu kuni 20. augustini. Eesti Vabariigi kultuuristipendiumid määratakse riigi kultuuripoliitika seisukohalt oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks või õppetoetusena õpinguiks välismaa kõrgkoolides ja teadusasutustes. Stipendiumi võib määrata füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või asutusele. Vastavalt "Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadusele" on kultuuriministril võimalus määrata ühe kalendriaasta jooksul 20 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus on 24 tuhat krooni. Ettepanekuid ja taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada loomeliidud; juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus ning kohalikud omavalitsused.